Кондратюк Дмитро Гнатович / Кондратюк Дмитрий Игнатьевич / Kondratuk Dmytro / Кондратюк Д. Г.
Кондратюк Дмитро Гнатович / Кондратюк Дмитрий Игнатьевич / Kondratuk Dmytro / Кондратюк Д. Г.
Вінницький національний аграрний унііверситет / Vinnytsia National Agrarian University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Важливість розрахунку точки беззбитковості у формуванні та функціонуванні логістичної системи
ДМ Кондратюк
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 150-157, 2012
12012
Інтенсифікація процесу пров'ялювання різних частин стебла бобових трав при допомозі плющення
ДА Дерев’янко, ДГ Кондратюк, ВП Комаха
КНТУ, 2008
12008
Сіноворушилка
ДГ Кондратюк, ОВ Холодюк, ВМ Григоришен
Сіноворушилка. Пат. 119605 UA, МПК A01D 78/10.-№ a 2017 11251; заявл. 17.11 …, 2019
2019
Експлуатація машин і обладнання. Методичні вказівки по оформленню звіту з експлуатаційно-виробничої практики з дисципліни студентами третього курсу за спеціальністю 208 …
ДГ Кондратюк, ОВ Холодюк, ВМ Григоришен
Експлуатація машин і обладнання, 2019
2019
ВПЛИВ ПЛЮЩЕННЯ НА ШВИДКІСТЬ СУШІННЯ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ ЛЮЦЕРНИ
ДГ Кондратюк, ВП Комаха
Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: VІI Всеукраїнська …, 2019
2019
Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах
ОА Токарчук
Техніка, енергетика, транспорт АПК.-2017.-№ 4 (99).-С. 84-91, 2018
2018
Експлуатація машин і обладнання. Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики з дисципліни студентами 3-го курсу за спеціальністю 6.100102-" Процеси, машини …
ДГ Кондратюк, ОВ Холодюк, ВМ Григоришен
Експлуатація машин і обладнання, 2018
2018
Вибір ширини загінки орного агрегата
ДГ Кондратюк, ОВ Холодюк, ВМ Григоришен
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 22-27, 2017
2017
Теоретичне обґрунтування конструкції пружинного гвинтового робочого органу екструдера
ДГ Кондратюк, ВП Дмитренко, ОЛ Ляшук
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 100-103, 2017
2017
Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики за напрямом підготовки 208–Агроінженерія, спеціалізація-Механізація сільського господарства
ЛП Середа, ДГ Кондратюк, ЮБ Паладійчук, ЛВ Швець, ОО Труханська, ...
2016
Моделювання конструкції гвинтового робочого органу екструдера
ДГ Кондратюк, ВП Дмитренко
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Математична модель динаміки: середовище–пружний шнек екструдера
ДГ Кондратюк, ВП Дмитренко, ВМ Волошиненко
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 43-47, 2016
2016
Комплексні експериментальні дослідження виготовлення кормової суміші для тваринництва
ІБ Гевко, АЄ Дячун, ОЛ Ляшук, ДГ Кондратюк, ВП Дмитренко
Перспективні технології та прилади, 13-24, 2016
2016
РЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ СИСТЕМИ «СУЦІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ–ПРУЖНИЙ ШНЕКОВИЙ ГВИНТ»
ОЛ Ляшук, ВМ Клендій, ДГ Кондратюк, ВП Дмитренко, ОМ Кондратюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
2016
Пристрій для очистки коренеплодів від домішок
ВМ Барановський, ДГ Кондратюк, ІЄ Кравченко, ОО Труханська, ...
2014
Програма навчальної дисципліни “Машиновикористання в рослинництві” для підготовки магістрів напряму 8.10010203-Механізація сільського господарства та спеціалістів напряму 7 …
ДГ Кондратюк
2014
Експлуатація машин та обладнання Робоча програма проходження експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу за напрямом підготовки 6.100102-" Процеси, машини та …
ЛП Середа, ДГ Кондратюк, ОВ Холодюк, ВМ Григоришен
2013
Експлуатація машин та обладнання. Методичні вказівки по оформленню звіту з експлуатаційно-виробничої практики студентами 4-го курсу за напрямом підготовки 6.100102-" Процеси …
ЛП Середа, ДГ Кондратюк, ОВ Холодюк, ВМ Григоришен
2013
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Механізація сільськогосподарського виробництва». Частина 3: Експлуатація машинно-тракторного парку-для …
ДВ Борисюк, ІВ Твердохліб, АВ Спірін, ДГ Кондратюк
2013
Обґрунтування режимів роботи граблів-ворушилок з відцентровими робочими органами
ДГ Кондратюк, ВМ Григоришен, ВП Дмитренко
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20