Борис Володимирович Болтянський / Boris Boltianskyi (ORCID 0000-0003-2072-4025)
Борис Володимирович Болтянський / Boris Boltianskyi (ORCID 0000-0003-2072-4025)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Analysis of major errors in the design of pumping stations and manure storage on pig farms
O Boltianskyi, B Boltianskyi, N Boltianska, S Sosnowski
Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 16 (2), 2016
482016
Research of the Cereal Materials Micronizer for Fodder Components Preparation in Animal Husbandry
A Skliar, B Boltyanskyi, N Boltyanska, D Demyanenko
Modern Development Paths of Agricultural Production, 249-258, 2019
352019
Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання
БВ Болтянський
Зб. наук.-метод. праць ТДАТУ «Удосконалення освітньовиховного процесу в …, 2018
15*2018
Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання
ОО Дереза, ЕА Дереза, БВ Болтянський, БВ Болтянский, СВ Дереза, ...
ТДАТУ, 2018
152018
Організація самостійної роботи студентів засобами інформаційних технологій
ЛО Болтянська, ЛА Болтянская, БВ Болтянський, БВ Болтянский
ТДАТУ, 2017
152017
Особливості водопостачання в тваринництві
ДП Журавель, ДП Журавель, БВ Болтянський, БВ Болтянский, ...
62018
Шляхи зниження витрат енергії на нагрівання води при доїнні корів
БВ Болтянський
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
62015
Впровадження енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції тваринницьких підприємств в Україні
БВ Болтянський, БВ Болтянский
ТДАТУ, 2014
62014
Якість змішування компонентів раціону–основа підвищення продуктивності тварин
ВІ Семенцов, ВВ Шацький, ДО Мілько, БВ Болтянський, CМ Коломієць
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету 3 …, 2011
6*2011
Якість змішування компонентів раціону-основа підвищення продуктивності тварин
ВВ Шацький, ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев, ДО Мілько, ДА Милько, ...
ТДАТУ, 2011
62011
Обгрунтування експлуатаційно-технологічних параметрів кормороздавального агрегату
ОО Дереза, ЕА Дереза, БВ Болтянський, БВ Болтянский, СВ Дереза, ...
52016
Перспективи та доцільність використання нетрадиційних джерел енергії в тваринництві
БВ Болтянський
Науковий вісник Таврійського ДАТУ 1 (Вип. 4), 69-75, 2014
52014
Машини, обладнання та їх використання в тваринництві: підручник для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти
РВ Скляр, РВ Скляр, ОГ Скляр, АГ Скляр, НІ Болтянська, ...
К.: Видавничий дім «Кондор», 2019
42019
Обґрунтування параметрів міксера-роздавача кормів
ОО Дереза, ЕА Дереза, БВ Болтянський, БВ Болтянский, СВ Дереза, ...
42019
Розведення перепелів–родинний бізнес
БВ Болтянський, БВ Болтянский, ЛО Болтянська, ЛА Болтянская, ...
42018
Прогресивні технології як основа мінімізації сукупних витрат енергії в тваринництві
БВ Болтянський
Матеріали ІV-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у …, 2016
42016
Hybrid system of power supply with application of wind and solar energy
S Syrotiuk, V Syrotiuk, B Boltianskyi
32017
Підвищення ефективності використання технічних засобів комбікормового виробництва методом cистемного підходу
ОГ Скляр, АГ Скляр, БВ Болтянський, БВ Болтянский, ОВ Гвоздєв, ...
ТДАТУ, 2016
32016
Экспериментальные исследования разбрасывателя подстилки с роторно-пальцевым рабочим органом
БВ Болтянський, ТК А Париев, О Дробышев
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 1 (Vol.18 …, 2016
3*2016
Метод визначення кількості засобів механізації для сучасних сільськогосподарських підприємств
ВФ Мовчан, БВ Болтянський, ЄІ Ігнатьєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 3 (Вип. 14 …, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20