Алла Радченко | Radchenko Alla
Алла Радченко | Radchenko Alla
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні тенденції в організації ігрового простору дитячих майданчиків міських територій
МА Любченко, АО Радченко
«Архітектурний вісник КНУБА» Київського національного університету …, 2020
2020
Практикум для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія та архітектурна графіка». 1-й змістовий модуль «Прямокутні проекції …
АО Радченко, ОЮ Усачова
2020
Інженерна графіка: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 3 курсу скороченої форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 151—Автоматизація …
АО Радченко
2020
Розвиток архітектурної освіти для іноземних студентів у ЗВО України / Development of architectural education for foreign students in higher schools of Ukraine
МА Любченко, АО Радченко, M Liubchenko, A Radchenko
Архітектура, освіта і наука в Україні і світі: досвід і перспективи розвитку …, 2019
2019
Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Нарисна геометрія та основи архітектурної графіки». 2-й змістовий модуль «Тіні в …
АО Радченко, ОЮ Усачова
2019
Some aspects of training future architects in the conditions of scientific and technical progress
A Radchenko
3rd International Scientific Conference “Science progress in European …, 2018
2018
Методичні рекомендації для лабораторної, розрахунково-графічної та самостійної роботи з курсу «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА»(для іноземних студентів 1 курсу денної форми навчання …
МА Любченко, АО Радченко
2018
Основи архітектурної графіки: навч. посібник.
АО Радченко, ОЮ Усачова
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
2018
Робочий зошит з дисципліни:«Основи архітектурної графіки»«Тіні у прямокутних, аксонометричних проекціях та перспективі»(для студентів бакалаврів 1 курсу денної форми навчання …
ОЮ Усачова, АО Радченко
2018
Практикум з основ архітектурної графіки (для студентів бакалаврів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 191–Архітектура та містобудування.)
ОЮ Усачова, АО Радченко
2018
Problems of fundamental disciplines in technical studies of Ukraine
A Radchenko
Proceedings of II International scientific and practical conference …, 2017
2017
Необходимость воспитания в молодёжи новой духовности
АА Радченко
2016
Методические указания к практическим, лабораторным, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по курсу «Компьютерная графика»(для студентов 2 курса дневной, заочной …
АА Радченко
2015
Начертательная геометрия» Методические указания к практическим занятиям, расчетно-графическим работам и самостоятельной работе по курсу «Начертательная геометрия» для студентов …
АА Радченко
2015
Конспект лекций «Инженерная графика (специальный курс)»(для студентов 2 курса дневной, заочной и ускоренной форм обучения бакалавров по направлению 6.060101 «Строительство …
АА Радченко
2015
Конспект лекций по дисциплине «Компьютерная графика»(для студентов 2 курса дневной формы обучения бакалавров направления 6.060101–Строительство, специальности «Промышленное и …
АА Радченко
2015
Основи архітектурної графіки. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 …
ОЮ Усачова, АО Радченко
2015
Робоча програма дисципліни «Комп’ютерна графіка» для студентів напряму 6.060101–«Будівництво», навчальним планом передбачено фахове спрямування «Промислове та цивільне …
АО Радченко
2014
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Нарисна геометрія” для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6 …
АО Радченко
2014
Практикум з нарисної геометрії: навчальний посібник.
ВІ Лусь, ТЄ Киркач, ОЄ Мандріченко, АО Радченко
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20