Роман Трагнюк
Роман Трагнюк
Unknown affiliation
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого
РР Трагнюк
Ярослава Мудрого, 2003
212003
Щодо функцій прокурора на досудовому слідстві [Електронний ресурс]
Р Трагнюк
Р. Трагнюк, 2006
72006
Реформування функцій прокуратури України за новим Законом «Про прокуратуру»
РР Трагнюк
Юридичний науковий електронний журнал, 176-179, 2015
62015
Кримінально-процесуальні функції прокурора
ВГ Крайнюк
Форум права, 331-336, 2012
62012
Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства у міжнародних документах
Р Трагнюк
Право України, 26-30, 2002
62002
Функції прокурора на досудовому слідстві
Р Трагнюк
Право України, 60-62, 2007
52007
Додержання гарантій справедливого судочинства під час здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження (in absentia)
РР Трагнюк
Юрист України, 76-82, 2018
22018
Щодо критеріїв оцінки ефективності прокурорського нагляду на досудовому слідстві
РР Трагнюк
Часопис Академії адвокатури України 2 (4 (5)), 2009
22009
Проблеми методичного забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів на досудовому слідстві
РР Трагнюк
Часопис Академії адвокатури України 3 (4 (9)), 2010
12010
Національна поліція як основний об’єкт прокурорського нагляду на сучасному етапі
РР Трагнюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2017
2017
Участь прокурора у виконавчому провадженні
РР Трагнюк
Прикарпатський юридичний вісник, 102-105, 2017
2017
Деякі проблеми роботи прокурора зі звернення громадян
РР Трагнюк
Юрист України, 47-52, 2014
2014
Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань у вигляді обмеження волі
РР Трагнюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
2013
Щодо визначення приводів і підстав проведення прокурорських перевірок додержання і застосування законів
РР Трагнюк
Юрист України, 56-61, 2013
2013
Право прокурора на адміністративний позов
РР Трагнюк
Часопис Академії адвокатури України 4 (4 (13)), 2011
2011
ПОРяДОк ПРОВЕДЕННя ПРОкУРОРСьких ПЕРЕВіРОк ДОДЕРжаННя ЗакОНіВ ПРи ВикОНаННі кРиМіНальНих ПОкаРаНь У ВиДі кОНфіСкаціЇ МайНа
РР Трагнюк
Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал», 252, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16