Олена Омельчук Omelchuk O.V. Olena Omelchuk Omelchuk Olena (Omelchuk O.), Омельчук О.В. Omelchuk E.V
Олена Омельчук Omelchuk O.V. Olena Omelchuk Omelchuk Olena (Omelchuk O.), Омельчук О.В. Omelchuk E.V
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі проходження фольклорної практики
В Семенчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 246-251, 2016
132016
Stability of equilibrium in upright stance and voluntary motion control in athletes-shooters in the process of ready position and target shooting
OEV Pryimakov A.A., Eider E.
Physical education of students, 36-42, 2015
12*2015
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до роботи зі школярами, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи–нагальна потреба сучасності
ЛІ Іванова, ОВ Омельчук
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2017
102017
Устойчивость равновесия в вертикальной стойке и управление произвольным движением у спортсменов-стрелков в процессе изготовки и стрельбы по мишени
АА Приймаков, Е Эйдер, ЕВ Омельчук
Физическое воспитание студентов, 36-43, 2015
52015
Про чинники, що унеможливлюють використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров’я спортсменів з особливими потребами за резервами біоенергетики організму
МФ Хорошуха, ОО Приймаков, СІ Присяжнюк, ЛМ Левицька, ...
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
32016
Експрес-метод оцінки рівня соматичного здоров’я осіб із порушеннями опорно-рухового апарату
МФ Хорошуха, ЛМ Левицька, ОВ Омельчук, ЛМ Левицкая, ЕВ Омельчук
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
32016
Consideration of psychological compatibility of female athletes in maintaining psychological climate of women's basketball teams
VM Sava Brynzak, Sergiy Putrov, Omelchuk Olena, Misharovskiy Ruslan, Mykola ...
Journal of Physical Education and Sport 21 (1), 343-351, 2021
22021
Активность мышц и межмышечные взаимосвязи при управлении циклическим и ациклическим движениями у спортсменов
АА Приймаков, Е Ейдер, ЕВ Омельчук, АА Архипов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
22018
Окремі питання оптимізації нормативно-правової бази для підвищення ефективності фізичного виховання школярів
ЛІ Іванова, ОВ Омельчук
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2018
22018
Працездатність студентів-першокурсників як показник адаптації до навчання у різні зміни
НВ Лебединець, ОВ Омельчук, ПС Рогова, НМ Сівер
Довкілля та здоров’я, 2015
22015
Functional reserves and reliability of controlling stereotyped motions of different coordination structures in athletes during muscular activity
O Pryimakov, J Eider, N Mazurok, O Omelchuk
Journal of Physical Education and Sport 21 (2), 819-828, 2021
12021
Розгляд питань щодо розробки інструктажів з техніки безпеки як основи підготовки туристичного походу у водному туризмі
ММІКТМ Омельчук О.В.
collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I …, 2021
12021
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА І ҐАДЖЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ–ПОКОЛІННЯ DIGITAL NATIVES
ОВ Омельчук, ЛМ Левицька
WEB сторінка електроного видання: http://enpuir. npu. edu. ua; http://spppc …, 2020
12020
Визначення автентичності рухових тестів у фізичному вихованні молодших школярів
ПІІ Архипов О. А., Архипов С. О., Омельчук О. В., Краснов В. П.
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2019
1*2019
Enhancement of reserve capacities of the motion management system in female students with health deviations
ОО Oleksandr Pryimakov , Еrzy Еyder , Oleksiy Tymoszenko , Natalija Mazurok
Journal of Physical Education and Sport, 1648 - 1655, 2019
12019
Совершенствование структуры физической подготовленности борцов высокой квалификации на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей
ЕВ Приймаков, А. А., Мазурок, Н. С., Омельчук
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г …, 2019
12019
Quick test of assessing somatic health of people with musculoskeletal disorders
M Khoroshukha, L Levytska, O Omelchuk
Science and Education, 169-175, 2016
12016
Передумови щодо створення системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури до створення здоров’язбережувального середовища у школах мистецтв
ОВ Омельчук, ЛМ Левицька
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні …, 2015
12015
Организационно-педагогические условия формирования профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры в процессе изучения учебной естественнонаучной …
ЕВ Омельчук
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2014
12014
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН
ОВ Омельчук
1
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20