Гринчуцька Світлана Вікторівна
Гринчуцька Світлана Вікторівна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Інвестиційне співробітництво наукового середовища та реального сектора економіки
ГС В.
VIII Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів …, 2017
2017
Формування інноваційного потенціалу підприємства.
СВ Гринчуцька
2016
Формування інноваційних стратегій підприємств: проблеми та шляхи вирішення
ГС В.
V міжнародна науково-методична конференція "Моделювання економіки: проблеми …, 2014
2014
Діагностика функціонування підприємства з врахуванням ризику
ГС В.
Вісник Львівського університету, 108-111, 2013
2013
Механізм діагностики діяльності підприємства з врахуванням ризику
ГС В.
IV міжнародна науково-методична конференція моделювання економіки: проблеми …, 2013
2013
До питання оцінки ризику небезпек на промисловому підприємстві
СВ Гринчуцька
Матеріали Ⅱ науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти …, 2012
2012
Оцінка ризиків інноваційного проекту
ГС В.
Матеріали I міжнародної науково-методичної конференції "Інноваційний …, 2012
2012
Модель управління якістю PDCA: нові підходи використання
СВ Гринчуцька
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
2011
Бенчмаркінг як інструмент підвищення якості продукції
СВ Гринчуцька-асистент кафедри Тернопільського
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2011
2011
Переваги впровадження інтегрованої системи управління на підприємстві
ГС В.
Матеріали міжнародної науково-технічної конференції присв'яченої 50-ти річчю …, 2010
2010
Управління витратами на якість як інструмент забезпечення високої якості продукції
ГС В.
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції ТДТУ Ім. І. Пулюя, 340, 2009
2009
Переваги створення інтегрованої системи менеджменту організації
СВ Гринчуцька
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного …, 2008
2008
Інтегрована система менеджменту - сучасний інструмент забезпечення якості і безпеки
ГС В.
Матеріали I науково-практичної конференції молодих вчених "Теоретична та …, 2008
2008
Сертифікація систем якості як елемент розвитку ринкових можливостей підприємства
ГС В.
Матеріали XI наукової конференції, 227, 2007
2007
Сертифікація як інструмент забезпечення конкурентоспроможності продукції
ГС В.
Матеріали X наукової конференції, 239, 2006
2006
ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ РИЗИКУ
S Hrynchutska
Вісник Львівського університету-Серія економічна, 0
Ризики інноваційної діяльності підприємств
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17