Подписаться
Рудакова Світлана Григорівна  Svetlana Rudakova
Рудакова Світлана Григорівна Svetlana Rudakova
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення. Монографія.
АМ Колот, ВМ Данюк, ОО Герасименко, та інші
КНЕУ, Київ, 2017
90*2017
Дистанційна зайнятість: сучасні тренди в організації та оплаті праці
ОО Герасименко, ЛВ Щетініна, СГ Рудакова
Бізнес Інформ, 2017
26*2017
Діджіталізація HR-процесів в сучасних реаліях
НС Данилевич, СГ Рудакова, ЛВ Щетініна, ЯА Касяненко
Галицький економічний вісник, 147 -157, 2020
23*2020
Digital HR-the future of personnel administration
SH Rudakova
Biznes Inform 1, 265-270, 2020
20*2020
СУТНІСТЬ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, О Кравець
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna - ekonomika&s = ua&z=5537, 2017
202017
Негрошова мотивація персоналу: підходи та рекомендації
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, ІС Лобунець
Problems of Economy, 268-275, 2018
15*2018
Innovative Forms of Employment Under the Conditions of Labor Market Transformation Submitted.
G Lopushnyak, V Overchuk, L Ukraynets, S Rudakova, D Kabachenko.
International Journal of Economics and Business Administration. Scopus., pp …, 2020
12*2020
МОБІНГ: СУТНІСТЬ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ
ЛВ ЩЕТІНІНА, СГ РУДАКОВА, КО ДРОБИНСЬКА
Problems of Economy, 2018
122018
Гідна праця як фактор розбудови соціально орієнтованої економіки в Україні
СГ Рудакова
Український соціум, 121-134, 2012
112012
Емоційний інтелект в управлінні персоналом: підходи до розуміння та його розвиток
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, АІ Заєць
Бізнес- інформ, С. 385-393, 2019
102019
Управління персоналом з урахуванням положень теорії поколінь
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, МІ Даниляк
Проблеми економіки, 2017
102017
Sutnist kros-kulturnoi kompetentnosti: vid teorii do praktyky [The essence of cross-cultural competence: from theory to practice]
LV Shchetinina, SH Rudakova, OV Kravets
Efektyvna ekonomika—Efficient Economy 4, 2017
92017
Особливості розвитку корпоративної культури в умовах віддаленого режиму роботи.
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, КО Павлова
Problems of Economy, 175-180, 2015
92015
Факторний аналіз продуктивності праці [Електронний ресурс]
ЛВ Щетиніна, СГ Рудакова
Економіка: реалії часу, 102-108, 2013
9*2013
Впровадження гнучких форм зайнятості на підприємствах України. [Електронний ресурс] …
СГ Рудакова, ЛВ Щетініна, НС Данилевич
Ефективна економіка., 2013
82013
Distance technologies in sustainable education: the case of Ukraine during the coronavirus pandemic
O Poplavska, N Danylevych, S Rudakova, L Shchetinina
E3S Web of Conferences 255, 01040, 2021
72021
Управління стресами персоналу: підходи до розуміння та практики
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, ОО Іванець
Бізнес Інформ, 412-417, 2018
62018
Digitalization of Personnel Management Processes: Reserves for Using Chatbots.
N Danylevych, S Rudakova, L Shchetinina, O Poplavska
CEUR Workshop Proceeding. Scopus., 166–176, 2021
52021
Emotsiinyi intelekt v upravlinni personalom: pidkhody do rozuminnia ta yoho rozvytok [Emotional intelligence in personnel management: approaches to understanding and its …
LV Shchetinina, SH Rudakova, AI Zaiets
Biznes Inform, 385-393, 2019
52019
Upravlinnia personalom z urakhuvanniam polozhen teorii pokolin [Human resources management based on generation theory]
LV Shchetinina, SH Rudakova, MI Danyliak
Problemy ekonomiky—Problems of the economy 1, 277-283, 2017
52017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20