Подписаться
Елена Кан Олена Кан Olena Kan
Елена Кан Олена Кан Olena Kan
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksau.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нейромаркетинг—механизм манипулирования потребителем [Электронный ресурс]
ЕЮ Кан
Режим доступа: http://nbuv. gov. ua/Portal/Soc_Gum/Biznes/2009_1/2009/01 …, 2009
352009
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
О Кан
22021
Особливості роботи з відкритим тестовим завданням ЗНО з англійської мови
ОЮ Кан
Інститут інноваційної освіти, 2021
2021
Організаційно-методичні засади підготовки майбутніх філологів у вищих навчальних закладах України в 1850-1917 роках
ОЮ Кан
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2021
2021
Технологія «веб-квест» в процесі вивченні англійської мови у вищих навчальних закладах
ОЮ Кан
Львівська педагогічна спільнота, 2020
2020
KEY APPROACHES OF THE LANGUAGE TEACHING: THEN AND NOW
O Kan
Collection of Scientific Papers of Uman State Pedagogical University, 82-91, 2020
2020
Learning and teaching support materials for training philology students in Ukrainian universities from 1850 to 1917
О Кан
Shiny World Corp., 2020
2020
Key approaches of the language teaching: then and now
K Olena
Уманський державний педагогічний університет, 2020
2020
Організаційно-методичні засади підготовки студентів-філологів у вищих навчальних закладах України другої половини ХІХ–початку ХХ століття
О Кан
Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного …, 2020
2020
Дефінітивний аналіз організаційно-методичних засад підготовки майбутніх філологів у вищих навчальних закладах України
ОЮ Кан
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, 105-113, 2018
2018
ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В УНИВЕРСИТЕТАХ УКРАИНЫ ВО II ПОЛОВИНЕ XIX–НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
ЕЮ Кан
ББК 74.58 Г91, 130, 2018
2018
Класична філологія як складова підготовки майбутніх фахівців-мовників (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ОЮ Кан
Педагогічний альманах, 277-284, 2017
2017
Організація філологічної освіти на філософському факультеті Львівського університету імені Яна Казимира у 1850-1917 роках
О Кан
Педагогічний альманах, 280-285, 2017
2017
Studying classical philology in Kharkiv Imperial University in 1850-1900
O Kan
Personality development in the age of globalization: Collection of …, 2016
2016
Організація навчання філологічних дисциплін в університетах України ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття
О Кан
Педагогічний альманах, 263-269, 2016
2016
РАЗВИТИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ ІІ ПОЛОВИНЫ ХІХ–НАЧАЛА ХХ ВЕКА
ЕЮ Кан
Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың қазіргі мәселелері: Қазақстан, 91, 2016
2016
Надзвичайна особистість Бориса Олександровича Кана
ВВ Кузьменко, НВ Слюсаренко, ОЮ Кан
Таврійський вісник освіти, 275-278, 2016
2016
ВПЛИВ УПРАВЛІНСЬКИХ РЕФОРМ НА ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАННЯ НА ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ В ХІХ СТОЛІТТІ
ОЮ Кан
Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентра-лізації …, 2016
2016
Іноземні мови як складова змісту освіти українських університетів ІІ половини ХІХ–початку ХХ століття
ОЮ Кан
Педагогічний альманах, 264-271, 2015
2015
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
АВ Воробйова, ЄО Ірклій, ОЮ Кан, ТВ Мунтян
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20