Подписаться
Олександр Безлюдний
Олександр Безлюдний
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-педагогічні основи сімейного виховання в Сполучених Штатах Америки та Україні: порівняльний аналіз
ОІ Безлюдний
ПП Жовтий, 2013
142013
Особливості формування умінь і навичок роботи з іншомовним текстом зі спеціальності
О Безлюдний
Нова педагогічна думка, 52-55, 2014
122014
Досвід використання змішаного навчання на заняттях з англійської мови у закладах вищої педагогічної освіти
ОІ Безлюдний, ВВ Безлюдна, ІЮ Щербань, ОС Комар
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2019
112019
Роль сім'ї у особистісному розвитку дитини
О Безлюдний
Studies in Comparative Education, 2011
82011
Виховання дітей в американській та українській сім’ї
ОІ Безлюдний
Умань: Жовтий ОО, 2012
72012
Магістерська робота у педагогічному вузі: посіб. для студентів-магістрантів
ОІ Безлюдний, ЛЄ Ковальов, ЮМ Краснобокий
К.: Наук. світ, 2000
62000
Насильство над дитиною в сім’ї: теоретичні розвідки американських дослідників
ОІ Безлюдний
Педагогіка і психологія, 121-131, 2009
52009
До питання розвитку умінь і навичок усного й писемного мовлення в студентів немовних спеціальностей
О Безлюдний
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2014
42014
Теоретико-педагогічні концепції виховання дітей в американському суспільстві
ОІ Безлюдний
Виховання та педагогіка, 77, 2012
42012
Професійно-особистісне самовизначення майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформатизації вищої освіти
ОІ Безлюдний
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
32018
Сімейні виховні традиції в історичній ретроспективі: досвід України і Сполучених Штатів Америки
О Безлюдний
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 181-188, 2011
32011
Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності
АІ Войтовська, ОО Кравченко, ОІ Безлюдний
Електронне наукове фахове видання, 2019
22019
Мотиваційно-ціннісний вимір стану готовності студентів педагогічних спеціальностей університетів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища
ОІ Безлюдний, ІІ Демченко
Хуманитарни балкански изследвания 3 (1), 3, 2019
22019
Післядипломна освіта та підвищення кваліфікації вчителів англійської мови у країнах Європейського Союзу: фактори та тенденції розвитку
ОІ Безлюдний, ОС Комар
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2018
22018
Model of future psychologists’ forwardness for working with families of adolescents in the process of professional training
BO Ivanovich, KT Viktorivna
Балканско научно обозрение, 9-14, 2017
22017
Модель формування готовності майбутніх психологів до роботи із сім’ями підлітків у процесі професійної підготовки
ОІ Безлюдний, ТВ Кобилянська
БАЛКАНСКО Н А У Ч Н О ОБОЗРЕНИЕ, 9, 2017
22017
Розвиток навичок читання в процесі навчання іноземним мовам у немовному ВНЗ
О Безлюдний
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 53-58, 2014
22014
Методи сімейного виховання дітей у контексті сучасного стану суспільства
О Безлюдний
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 153-159, 2012
22012
Опікування дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування: американський досвід
О Безлюдний
Психологопедагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. Уманського держ …, 2006
22006
Американський досвід взаємодії школи, сім’ї і громадськості
О Безлюдний
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. Уманського …, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20