Рудевська
Рудевська
ДВНЗ "Університет банківської справи" Інститут банківських технологій і бізнесу
Подтвержден адрес электронной почты в домене ubs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні проблеми кредитування комерційними банками України
АВ Толстошеєва
Бізнес Інформ, 370-375, 2014
62014
Факторинг
ОД Вовчак, ВІ Рудевська, АЛ Єпіфанова
ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2017
52017
Banking crediting of enterprises’ innovation activity in Ukraine
RV Vovchak Olga
Banks and Bank Systems 11 (4), 97-101, 2016
42016
Передумови та тенденції розвитку процесів консолідації у банківській сфері
ОД Вовчак, ВІ Рудевська
Науковий вісник НЛТУ України 22 (10), 2012
22012
Forecasting of the state of the credit market in Ukraine
G Myskiv, T Andreykiv, V Rudevska
Investment Management and Financial Innovations 13 (4-1), 235-241, 2016
12016
Влияние концентрации и централизации капитала на развитие процессов консолидации в банковском бизнесе
ВІ Рудевська
Бизнес информ, 325-329, 2014
12014
Вплив концентрації та централізації капіталу на розвиток процесів консолідації в банківському бізнесі
ВІ Рудевська
Бізнес Інформ, 325-329, 2014
12014
Взаємозв’язок розвитку банківського сектору та економічного зростання країни
ВІ Рудевська, ЯВ Хлань
2019
Peculiarities of ensuring financial sustainability of the Ukrainian banking system
O Vovchak, V Rudevska, R Holub
Banks & bank systems, 184-195, 2018
2018
Challenges of inflation targeting in Ukraine: establishing the mega–regulator
O Vovchak, V Rudevska, O Pohorila
2018
Оцінка діяльності банків з іноземним капіталом
ВІ Рудевська, ЛО Сало
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Оцінка процесів укрупнення банківської системи України
МО Батюк, ВІ Рудевська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Напрями реалізації грошово–кредитної політики НБУ в Україні
ВІ Рудевська
Формування ринкових відносин в Україні, 35-39, 2016
2016
Фінансове забезпечення процесів консолідації банківських установ
ВІ Рудевська
Вісник Черкаського університету, 107-114, 2014
2014
Обгрунтування мотивів консолідації банківських установ України
ВІ Рудевська
Збірник наукових праць ДонДУУ 14 (271), 573-578, 2013
2013
Вплив кредитної діяльності банків України на процеси їх консолідації
ВІ Рудевська
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 77-86, 2013
2013
РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ЛО Черненко
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, 77, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17