Follow
Наталя Березовська-Савчук
Наталя Березовська-Савчук
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Mobile technologies providing educational activity during classes
S Malchenko, M Tsarynnyk, V Poliarenko, N Berezovska-Savchuk, S Liu
Journal of Physics: Conference Series 1946 (1), 012010, 2021
152021
Синтаксичні засоби вираження емоції смуток (на матеріалі лірики Ліни Костенко)
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2017
82017
Лексика мовної репрезентації емоції смутку (на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко)
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2018
72018
Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові: монографія
НА Березовська-Савчук
ФОП Маринченко СВ, 2016
42016
Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова»
НА Березовська-Савчук
Кривий Ріг: Друкарня С. Г. Щербенка, 2013
42013
Дистрибутивні характеристики предикатів стану в українській літературній мові: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова»
НА Березовська-Савчук
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013
42013
Українська мова професійного спілкування в аспекті теорії стилів та культури мовлення: практикум
ЖВ Колоїз, НА Березовська-Савчук
ФОП Маринченко СВ, 2022
32022
Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
32015
Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови професійного спілкування
Н Березовська-Савчук, Л Цоуфал
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2019
22019
Семантико-синтаксична структура безсуб’єктних речень із дієслівними предикатами стану
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2016
22016
Структурні особливості паремій із предикатами стану в українській мові
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
22015
Сучасні тенденції методики навчання: мовно-літературна царина
ЗП Бакум, ОО Пальчикова, НМ Шарманова, ЛІ Артеменко, ...
12023
Slavic paremiology as a linguistic science: traditional and contemporary trends
N Sharmanova, O Chaika, N Berezovska-Savchuk, V Denysiuk
Atlantis Press 557, 8-19, 2021
12021
Концепція опису синтаксичної теорії у працях Івана Огієнка
НА Березовська-Савчук
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія: Філологічна, 25-30, 2017
12017
До питання семантичної типології предикатів стану
НА Березовська-Савчук
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2013
12013
Психологічні умови формування орфографічних умінь і навичок
СО Караман, НА Березовська-Савчук
Наука і сучасність : збірник наукових праць НПУ імені М. П. Драгоманова 28 …, 2001
12001
PRIVATE ANNOUNCEMENT IN THE SYSTEM OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
NАBS LA Bilokonenko
Publishing House “Baltija Publishing”, 2023
2023
ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРАМОТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФІЛОЛОГА В МОДЕЛЮВАННІ Й РЕДАГУВАННІ ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ
Т Мішеніна, Н Березовська-Савчук
Гуманізація навчально-виховного процесу, 70-78, 2023
2023
Редакторська справа: сучасний стан і перспективи розвитку
ЖВ Колоїз, НМ Шарманова, НМ Малюга, СА Бузько, ...
КДПУ, 2023
2023
РЕДАГУВАННЯ ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. ВСТУП. Теоретична концепція інформаційного суспільства передбачає продукування інформації та знань у єдиному просторі. Це, своєю чергою …
Н Березовська-Савчук
Редакторська справа: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна …, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20