Безпалова Ольга Ігорівна
НазваниеПроцитированоГод
Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави
ОІ Безпалова
НікаНова, 2014
272014
Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар
СМ Прилипко, ОІ Безпалова
22*2018
Організаційно-правові засади участі органів внутрішніх справ України у міжнародній правоохоронній діяльності
ОІ Леженіна
202004
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
СВ Пєтков, ОІ Безпалова
9*2016
Роль відомчої нормотворчості в адміністративно-правовому забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави
ОІ Безпалова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія юридична, 133-137, 2013
92013
Роль судової системи України в інституційному забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави
ОІ Безпалова
Адміністративне право і процес, 5-14, 2014
72014
Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей
ІО Гайдай-Бандурка
Право і Безпека, 6-10, 2014
62014
Концептуальні засади державної політики у правоохоронній сфері
ОІ Безпалова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 8-16, 2012
52012
Роль адміністративних договорів в діяльності правоохоронних органів України
ОІ Безпалова
Форум права, 48-53, 2010
52010
Компетенція органів внутрішніх справ України щодо реалізації правоохоронної функції держави
ОІ Безпалова
Журнал східноєвропейського права, 17-26, 2014
42014
Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави
ОІ Безпалова
Право і Безпека, 70-76, 2013
42013
Правові засади реалізації державної політики у правоохоронній сфері
ОІ Безпалова
Право і Безпека, 87-92, 2012
42012
Административно-правовые основы участия общественности в реализации правоохранительной функции государства
ОІ Безпалова
Право и политика, 14-17, 2014
32014
Законодавче забезпечення реалізації правоохоронної функції держави
ОІ Безпалова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 22-32, 2013
32013
Міжнародна правоохоронна діяльність: поняття, цілі, завдання, принципи, функції
ОІ Безпалова (Леженіна)
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 164-170, 2003
3*2003
Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані із корупцією: наук.-практ. посіб.
КЛ Бугайчук, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ВО Іванцов, СО Шатрава
Харків: ХНУВС, 2016.-100 с., 2016
22016
Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ОІ Безпалова
Харків: Харк. нац. унт. внутр. справ.-2016.-41 с., 2016
22016
Класифікація адміністративних правопорушень по лінії дозвільно їсистеми
ОІ Безпалова
Форум права, 14-18, 2007
22007
Концептуальні засади інформаційного забезпечення міжнародної діяльності органів внутрішніх справ України у боротьбі з торгівлею людьми
ОІ Леженіна
Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, 228-233, 2003
2*2003
Правові засади участі ОВС України у міжнародній правоохоронній діяльності
ОІ Леженіна
Наше право, 48-54, 2003
22003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20