Білогур В.Є. Билогур В.Е. Bilohur V.E.
Білогур В.Є. Билогур В.Е. Bilohur V.E.
д.філос.н., професор, МДПУ ім. Б.Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти
ВЄ Білогур
автореферат дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец 24 (02), 2002
522002
Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві:[Монографія]
ВЄ Білогур
Дніпропетровськ: Пороги, 2011
332011
Ideological orientation of students, trends in social transformation:[Monograph]
V Bilohur
Dnepropetrovsk: thresholds, 2011
192011
Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 192-203, 2014
152014
Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 113-120, 2013
152013
Свiтогляднi орiєнтацiї студентiв: тенденцiї змiн у трансформацiйному суспiльствi
ВЕ Бiлогур
142011
Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентської молоді
ВЄ Білогур
Вища освіта України 3, 74-80, 2011
132011
Інформаційне забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах
ВЄ Білогур
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2002
122002
Теоретико-методическое обеспечение физического воспитания в высших учебных заведениях
ВЕ Билогур
Ровно: Ровенский ДГУ, 2002
122002
Formation of the Concept of Contemporary Sports as a System of Value Orientations of Youth in the Conditions of Globalization
V Bilohur
Gilea: Scientific Bulletin 75, 326-328, 2013
112013
Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 138-154, 2013
102013
Соціально–філософський аналіз спорту як головної субстанції самореалізації особистості: теоретико–методологічні виміри
ВЄ Білогур
Гілея: науковий вісник, 449-455, 2013
102013
Formation of the concept of an integral personality: theoretical and methodological dimensions
VE Bìlogur
Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy. Zaporozhie …, 2014
92014
Теоретические и практические проблемы философии современного спорта в глобальном измерении
ВЕ Билогур
Философия и космология 1 (1 (11)), 2013
92013
Обоснование содержания теоретико-методического обеспечения физического воспитания студентов
ВЕ Билогур
Физическое воспитание студентов творческих специальностей/ХГАДИ (ХХПИ …, 2002
92002
Conceptial sport formation as a socia; system, social institute and social movement in conditions of globalization
V Bilohur
ЗДІА, 2018
82018
Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько-антропологічний дискурс)
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 216-225, 2015
82015
Становлення і розвиток парадигми філософії спорту в умовах глобалізації
ВЄ Білогур
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 78-89, 2015
82015
Філософія сучасного спорту як сублімативного вираження індивідуальної і соціальної життєдіяльності людини
В Білогур
Гілея: науковий вісник, 220-223, 2013
82013
Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді: теоретико-методологічний контекст
В Білогур
Вища освіта України, 88-93, 2011
82011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20