Подписаться
Оксана Василюк
Оксана Василюк
Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене udhtu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Regional development in conditions of limitation of water resources: correlation interconnections
S Fedulova, V Komirna, N Naumenko, O Vasyliuk
Montenegrin Journal of Economics 14 (4), 57-68, 2018
152018
Регіональна інфраструктура: модернізація, пріоритети та перспективи розвитку
ВІ Дубницький, СО Федулова, ОВ Василюк
Проблемы экономики, 161-168, 2017
92017
Regional Infrastructure: Modernization, Priorities and Development Prospects
OVV Vladimir I Dubnytsky, Svitlana O Fedulova
Problems of Economy 2 (1), 161-168, 2016
3*2016
Соціальна інфраструктура в умовах розвитку регіональних соціально-економічних систем
ОВВ Світлана Олександрівна Федулова, Володимир Іванович Дубницький
Вісник Хмільницького національного університету 2 (2), 28-33, 2017
2*2017
Логотип компанії як відображення корпоративної культури
ОВ Василюк
Мова і культура, 177-184, 2015
22015
Семіотичні та лінгвістичні особливості побудови системи персоніфікації досвіду клієнта (Secret Service System)
ОВ Василюк
Science and Education a New Dimension. Philology 50 (167), 53-56, 2018
12018
Особливості розвитку інфраструктурного комплексу в умовах соціально-економічної системи регіону
ОВ Василюк
Проблеми системного підходу в економіці, 44-48, 2019
2019
Конкурентоспроможність регіонально соціально-економічної системи: теоретичні аспекти і метод оцінки
КВ Фокіна-Мезенцева, ОВ Василюк
Проблеми системного підходу в економіці, 158-165, 2017
2017
Фокіна-Мезенцева КВ
ОВ Василюк
СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ, 158, 2017
2017
РЕΓІОНАЛЬНА ІНφРАСТРУКТУРА: МОДЕРНІЗАЦІЯ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
VI Dubnytsky, SO Fedulova, OV Vasyliuk
Problemy Ekonomiky, 161-168, 2017
2017
Вербальний та візуальний складники брендингу мегаполісів
ОВ Василюк
Мовні і концептуальні картини світу, 200-208, 2013
2013
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ
ОВ Василюк
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТИ, 54, 0
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ФАКТОР БЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
ОВ Василюк
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТИ Голова оргкомітету, 73, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13