Кафедра іноземних мов № 3; кафедра иностранных языков № 3
Кафедра іноземних мов № 3; кафедра иностранных языков № 3
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Розвиток мовної освіти у середніх і вищих навчальних закладах Великої Британії другої половини ХХ ст
ОЮ Кузнецова
ГС Сковороди, 2003
382003
Категорія спонукання і її вираження в непрямих висловленнях сучасної української мови
СВ Мясоєдова
спец. 10.02. 01" Українська мова"/СВ Мясоєдова.–Харків, 2001.–178 с, 2001
332001
Использование коммуникативной методики в преподавании английского языка (на примере курсов интенсивного изучения английского в Великобритании)
ТП Бесараб
162013
Розвиток теоретичних ідей і практики мовної освіти у Великій Британії
ОЮ Кузнецова
Х.: Константа, 2002
152002
Класифікація джерел педагогічної історіографії
ЛО Голубнича
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2012
122012
Дослідження ціннісних орієнтацій студентів педагогічних вищих навчальних закладів
О Кузнецова
Педагогіка і психологія, 24, 2003
102003
Сучасні тенденції до підготовки та забезпечення роботою фахівців із вищою освітою
О Кузнецова
Україна: аспекти праці, 35-39, 2001
102001
Принципи навчання і виховання у педагогічній спадщині СІ Мирополь‐ського/13.00. 01
ЛО Голубнича
ГС Сковороди, 2000
102000
Особливості підготовки вчителів іноземних мов у європейських країнах
ОЮ Кузнецова
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 66-71, 2009
92009
Педагогічна історіографія: теоретичні аспекти
ЛО Голубнича
82012
Англійська мова
ГІ Бородіна, АМ Спєвак
К.: Вищ. школа, 1994
71994
Розвиток педагогічних технологій у дидактичній науці
ЛО Голубнича
Педагогіка та психологія, 2014
62014
Розвиток педагогічних технологій у дидактичній науці
ЛО Голубнича
Педагогіка та психологія, 2014
62014
Метод case study у навчанні іноземної мови
НВ Лутай, ТП Бесараб
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
62013
Перспективи іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в євроінтеграційному вимірі
ОЮ Кузнецова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 76-81, 2013
62013
Изучение лексики профессионального направления студентами-юристами как способ активного метода обучения иностранным языкам в вузе
ТП Бесараб
Молодой ученый, 590-593, 2015
52015
Класифікація джерел історіографії педагогічної персоналії
ЛО Голубнича
Педагогічний дискурс, 162-167, 2013
42013
Питання іншомовної освіти в контексті інтеграційного розвитку вищої освіти у Европі
ОЮ Кузнецова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 10-19, 2014
32014
Особливості перекладу юридичної термінології США та Великобританії
ТП Бесараб, ММ Павлюк
НТУ" ХПІ", 2009
32009
Семантико-прагматичні особливості непрямих реквестивів (на матеріалі сучасної української літературної мови)
СВ Мясоєдова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20