Follow
Bilokonenko Liudmyla Anatoliivna (Білоконенко Людмила Анатоліївна)
Bilokonenko Liudmyla Anatoliivna (Білоконенко Людмила Анатоліївна)
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Пейоративна й інвективна лексика в міжособистісному конфлікті
ЛА Білоконенко
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2012
182012
Українськомовний міжособистісний конфлікт
ЛА Білоконенко
Інтерсервіс, 2015
172015
Українськомовна репрезентація міжособистісного конфлікту
ЛА Білоконенко
автореф. дис. ... доктора філол. наук: 10.02.01; Інститут української мови …, 2017
122017
Мовний аналіз телевізійного рекламного слогану
Л Білоконенко
Мандрівець, С. 25-28., 2002
112002
Проблематика конфліктології в сучасному мовознавстві
ЛА Білоконенко
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
102010
Конфликтная коммуникация в художественном произведении как отражение авторской позиции
ЛА Білоконенко
Вестник Челябинского государственного университета. Филология …, 2013
62013
Перемикання кодів в умовах становлення професійної лінгвістичної компетенції.
ЛА Білоконенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія …, 2019
32019
Тексты во внутреннем пространстве сверхтекста межличностного конфликта
ЛА Білоконенко
Филологические науки. Вопросы теории и практики, 34-37, 2014
32014
Мовний конфлікт і комунікативна норма: лінгвокультурологічний аспект
ЛА Білоконенко
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
32014
Семантична деривація пейоративної лексики конфліктної комунікації
ЛА Білоконенко
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 22-28, 2013
32013
The use of linguistic means of figurativeness and evaluativity to exert influence in the speeches of the chief delegates of the Ukrainian SSR at the sessions of the UN general …
L Kankash, H., Cherkasova, T., Novoseletska, S., Shapran, N., & Bilokonenko
Journal of Language and Linguistic Studies 17 (Special Issue 2), 1264-1274, 2021
22021
Зміст поняття шантаж у правовій сфері та буденній свідомості
ЛА Білоконенко
ФОП Маринченко СВ, 2019
22019
Українськомовний міжособистісний конфлікт: стилістика, моделі комунікації, запобігання : монографія. 2-е вид., перероб. і допов.
ЛА Білоконенко
Криворізький державний педагогічний університет, 2019
22019
Вплив оцінної лексики на емоційний стан людини в міжособистісному конфлікті
ЛА Білоконенко
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2018
22018
Обман як вербальний конфліктоген (на матеріалі української та російської фразеології)
ЛА Білоконенко
22015
Морфологічні маркери мовного конфлікту
ЛА Білоконенко
22014
Конфліктогенний потенціал крилатих виразів російської та української мов
ЛА Білоконенко
22009
Тактика відмови від відповіді та її мовна репрезентація
ЛА Білоконенко
Український смисл : наук. зб., С. 71–82., 2019
12019
Interpersonal verbal conflict in Ukrainian environment
LA Bilokonenko
Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного ун-ту, 27-40, 2016
1*2016
РОЗУМІННЯ ІНДИВІДУУМАМИ ПІДСТАВ ПОЯВИ МОВНОГО КОНФЛІКТУ
ЛА Білоконенко
Редакційна колегія: Шрамко ЯВ д-р філософ. наук, проф.(відповідальний …, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20