Follow
Bilokonenko Liudmyla Anatoliivna (Білоконенко Людмила Анатоліївна)
Bilokonenko Liudmyla Anatoliivna (Білоконенко Людмила Анатоліївна)
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Пейоративна й інвективна лексика у міжособистісному конфлікті
ЛА Білоконенко
222012
Українськомовний міжособистісний конфлікт : монографія
ЛА Білоконенко
Київ : Інтерсервіс, 2015
19*2015
Мовний аналіз телевізійного рекламного слогану
Л Білоконенко
Мандрівець, С. 25-28., 2002
142002
Українськомовна репрезентація міжособистісного конфлікту
ЛА Білоконенко
автореф. дис. ... доктора філол. наук: 10.02.01; Інститут української мови …, 2017
132017
Проблематика конфліктології в сучасному мовознавстві
ЛА Білоконенко
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
102010
Конфликтная коммуникация в художественном произведении как отражение авторской позиции
ЛА Білоконенко
Вестник Челябинского государственного университета. Филология …, 2013
52013
Соціолінгвістика : практикум
ЛА Білоконенко
42020
Семантична деривація пейоративної лексики конфліктної комунікації
ЛА Білоконенко
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 22-28, 2013
42013
Перемикання кодів в умовах становлення професійної лінгвістичної компетенції.
ЛА Білоконенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія …, 2019
32019
Тексты во внутреннем пространстве сверхтекста межличностного конфликта
ЛА Білоконенко
Филологические науки. Вопросы теории и практики, 34-37, 2014
32014
Мовний конфлікт і комунікативна норма: лінгвокультурологічний аспект
ЛА Білоконенко
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
32014
Використання мовних засобів образності та оцінності для... (The use of linguistic means of figurativeness and evaluativity to exert influence in the speeches of the chief …
L Kankash, H., Cherkasova, T., Novoseletska, S., Shapran, N., & Bilokonenko
Journal of Language and Linguistic Studies 17 (Special Issue 2), 1264-1274, 2021
2*2021
Зміст поняття шантаж у правовій сфері та буденній свідомості
ЛА Білоконенко
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2019
22019
Українськомовний міжособистісний конфлікт: стилістика, моделі комунікації, запобігання : монографія
ЛА Білоконенко
Кривий Ріг : Видавництво ФО-П Чернявський Д. О., 2019
22019
Тактика відмови від відповіді та її мовна репрезентація
ЛА Білоконенко
Український смисл : наук. зб., С. 71–82., 2019
22019
Вплив оцінної лексики на емоційний стан людини в міжособистісному конфлікті
ЛА Білоконенко
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2018
22018
Обман як вербальний конфліктоген (на матеріалі української та російської фразеології)
ЛА Білоконенко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного ун-ту. Серія …, 2015
22015
Конфліктогенний потенціал крилатих виразів російської та української мов
ЛА Білоконенко
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство 17 (Випуск 15 …, 2009
22009
Лінгвокультурне поле конфлікту
ЛА Білоконенко
Записки з українського мовознавства 2 (24), 156-164, 2017
12017
Міжособистісний вербальний конфлікт в українському середовищі (Interpersonal verbal conflict in Ukrainian environment)
L Bilokonenko
Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного ун-ту, 27-40, 2016
1*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20