Олександр Біляєв
Олександр Біляєв
асистент кафедри цивільного права, Національний юридичний
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Спортивні організації як суб’єкти цивільного права
ОО Біляєв
Харків, 2015, 0
4
Правосуб’єктність спортивних організацій
ОО Біляєв
Проблеми законності, 73-79, 2011
22011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Тренерский совет – обязательный орган спортивной организации
БА А.
Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф …, 2015
2015
Понятие «спонсорства» в сфере спорта
БА А.
Сучасні проблеми цивілістики: матеріали «круглого столу» присвяч. пам’яті …, 2014
2014
Правовая природа отношений по привлечению зрителей для просмотра спортивных соревнований
БА А.
Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф …, 2014
2014
Спортивные организации как субъекты гражданских правоотношений по законодательству Украины
БА А.
Legea si Viata, 10–13, 2014
2014
Специальные признаки спортивных организаций как юридических лиц
БА А.
Порівняльно-аналітичне право, 55 – 60, 2014
2014
Фізкультурно-спортивні організації
БО О.
Правове регулювання некомерційних організацій в Україні: монографія, 466-477, 2013
2013
Использование термина «заведение» применительно к спортивным организациям
БА А.
Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права …, 2013
2013
Страхование спортсменов как способ снижения риска в деятельности спортивной организации
БА А.
Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства …, 2012
2012
Проблеми законності. 2011. Вип. 116
ВЯ Тацій, ЮІ Матат, ІВ Михайленко, ОК Жарий, НС Стеценко, ОО Рой, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2011
2011
Признаки классификации спортивных организаций
БА А.
Актуальні проблеми цивільного права: матеріали "Круглого столу", присвяч …, 2011
2011
Специальные источники формирования материальной базы спортивных организаций
БА А.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми …, 2011
2011
Правосубъектность спортивных организаций
БА А.
Проблеми законності, 73 – 80, 2011
2011
Понятие спортивной организации как субъекта гражданского права
БА А.
Проблеми законності, 225 – 233, 2010
2010
Понятие и признаки спортивной организации как субъекта гражданского права
БА А.
"Юридична осінь 2009 року" : Тези доп. та наук. повідомл. міжнар. наук …, 2009
2009
Понятие и организационно-правовые формы спортивных организаций как субъектов гражданского права
БА А.
Проблеми законності, 41 – 46, 2007
2007
ПИТАННЯ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА Й ДЕРЖАНОГО БУДІВНИЦТВА
ЮІ Матат, ІВ Михайленко, ОК Жарий, НС Стеценко, ОО Рой, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19