Подписаться
Мовмыга Наталия Евгеньевна
Мовмыга Наталия Евгеньевна
НТУ ХПИ, механико-технологический факультет, кафедра охраны труда и окружающей среды
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи охорони праці
ВВ Березуцький, ТС Бондаренко, ГГ Валенко, ЛА Васьковець, ...
Факт, 2007
472007
Безпека життєдіяльності
ВВ Березуцький, ЛА Васьковець, НП Вершиніна, ВВ Горбенко, ...
Факт, 2005
322005
Сучасні тенденції працеохоронного менеджменту: формування фахівця нового типу з охорони праці та промислової безпеки
Н Мовмига, І Мезенцева
Молодий вчений, 497-502, 2019
92019
Практикум з курсу" Безпека життєдіяльності"
ВВ Березуцький, ТС Бондаренко, ГГ Валенко, ЛА Васьковець, ...
Факт, 2005
72005
Попередження суб'єктивних причин виробничого травматизму в системі працеохоронного менеджменту
Н Мовмига, І Мезенцева, Г Панчева
Молодий вчений, 111-119, 2022
52022
Деякі аспекти визначення гендерної специфіки життєвих домагань особистості (з позицій особово-орієнтованого підходу до вищої професійної освіти)
Н Мовмига, Н Мілорадова
Vzdelávanie a spoločnosť: medzinárodný nekonferenčný zborník/Renáta …, 2016
52016
Гендерні особливості професійного становлення особистості студента
N Miloradova, N Movmyga
Теорія і практика управління соціальними системами, 22-32, 2015
52015
Проектний підхід як складова педагогічної інноватики на шляху до якісної вищої професійної освіти в Україні
ГЮ Кравченко, НЄ Мовмига
42018
Гендерні особливості життєвих домагань майбутніх правоохоронців
НЄ Мовмига
Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014
42014
Гендерні відмінності життєвих домагань майбутніх правоохоронців
НЄ Мовмига
Вісник Національного університету оборони України, 239-244, 2013
32013
Життєві домагання майбутніх правохоронців у життєвому та професійному самоздійсненні
НЄ Мовмига
Проблеми екстремальної та кризової психології, 222-230, 2013
32013
Лабораторний практикум з курсу" Основи охорони праці"
ВВ Березуцький, ТС Бондаренко, ЛА Васьковець, ГГ Валенко, ...
Факт, 2005
32005
Огляд професійних захворювань на підприємствах машинобудівного профілю
ІО Мезенцева, ІМ Любченко, НЄ Мовмига
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
22017
Педагогічний аспект професійної підготовки фахівців з безпеки трудової діяльності
ЮЄ Демідова, НЄ Мовмига
Імідж сучасного педагога, 104-110, 2023
12023
Формування культури безпеки діяльності при викладанні безпекових дисциплін
Ю Демідова, Н Мовмига
Актуальні питання у сучасній науці, 2023
12023
Культура безпеки праці як складова професійної діяльності фахівця з охорони праці
Н Мовмига, І Мезенцева, Г Панчева, Л Ященко
Наука і техніка сьогодні, 2023
12023
Формування культури безпеки життєдіяльності студентів у процесі професійної підготовки
НЄ Мовмига
Видавничий дім" Гельветика", 2022
12022
Управління діяльністю закладу освіти на основі маркетингових технологій
ЄО Турчина, НЄ Мовмига
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2019
12019
Визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в закладах вищої освіти
ГЮ Кравченко, НЄ Мовмига
12019
Методичні вказівки до виконання контрольного завдання" Професіографічний аналіз професійної діяльності фахівця з охорони праці"
НЄ Мовмига
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20