Анісімова Ольга Вікторівна
Анісімова Ольга Вікторівна
Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Теоретичні аспекти сутності ефективності як економічної категорії
ОВ Анісімова
Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія …, 2010
62010
Strategic priorities of economical provisions for reproduction of soil fertility
S Baliuk, A Kucher, O Anisimova
The Advanced Science Journal, 178–182, 2014
32014
Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління грунтовими ресурсами України
СА Балюк, ОВ Медвєдєв, В.В., Анісімова
К. : Аграр. наука, 2012
32012
Ефективність інновацій для раціонального використання ґрунтів: теорія, методика, аналіз: моногр.; за ред. чл.-кор
АВ Кучер, ОВ Анісімова, ЄМ Улько
АЕНУ АВ Кучера. Харків: ФОП Бровін ОВ, 2017
22017
Комплекс протидеградаційних заходів на зрошуваних землях України
СА Балюк, МІ Ромащенко, СА Сташук, ОВ Анісімова
К. : Аграр. наука, 2013
22013
Пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва в Україні
СА Балюк, МВ Лісовий, МА Захарова, ОВ Анісімова, ОД Вітанов, ...
Вісник аграрної науки, 7-10, 2012
22012
Тенденції і особливості розвитку виробництва товарних яєць у деяких регіонах світу у порівнянні з Україною
ОВ Анісімова
Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. за матеріалами V Української конф. по …, 2004
2*2004
Відтворення родючості ґрунтів: актуальні напрями економічного дослідження
CА Балюк, АВ Кучер, ОВ Анісімова, ЛЮ Кучер
Вісник аграрної науки 10, 59-63, 2013
1*2013
Комерціалізація інтелектуальної власності в бюджетній науковій установі
СА Балюк, АЯ Левін, ОВ Анісімова
Вісник аграрної науки, 62-64, 2011
12011
Эффективность применения инноваций в сфере охраны почв: сущность и виды
ОВ Анісімова
Вестник экономической науки Украины, 2017
2017
Ефективність застосування інновацій у сфері охорони ґрунтів: сутність і види
ОВ Анісімова
Вісник економічної науки України, 2017
2017
Меліорація грунтів (систематика, перспективи, інновації)
СА Балюк, РС Ромащенко, І.М. Трускавецький, ОВ Анісімова
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016
2016
Раціональне використання грунтових ресурсів і відтворення родючості грунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти
СА Балюк, АВ Кучер, ОВ Анісімова
Х.: Смугаста типографія, 2015
2015
Економічне забезпечення відтворення родючості грунтів
АВ Кучер, ОВ Анісімова, ІВ Казакова, ЛВ Гапєєв
Х.: Смугаста типографія, 2015
2015
Економічні аспекти відтворення родючості ґрунтів для сталого розвитку
ОВ Анісімова, АВ Кучер
Охорона ґрунтів – основа сталого розвитку України : матер. IX з’їзду …, 2014
2014
Комерціалізація інформаційних розробок у галузі агрохімії, підвищення родючості та охорони грутів
ОВ Анісімова, АЯ Левін
Охорона ґрунтів – основа сталого розвитку України : матер. IX з’їзду …, 2014
2014
Корреляционно-регрессионный анализ зависимости развития яичного птицеводства от производства зерна
ОВ Анисимова, АВ Кучер
Lucrări ştiinţifice : Zootehnie şi biotehnologii 34 (2), 205-208, 2013
2013
Агрохімічне забезпечення землеробства України на період до 2020 року (концептуальні положення)
СА Балюк, АС Заришняк, ОВ Лісовий, М.В., Анісімова
Х. : Міськдрук, 2013
2013
Повышение конкурентноспособности яичного птицеводства на основе кластериации
ОВ Ульянченко, ОВ Анісімова, АВ Кучер
Птицеводство: научно-производственный журнал, 2-4, 2012
2012
Концепція виробництва овочево-баштанної продукції в Україні на період до 2015 року
ОВ Ульянченко, ОВ Анісімова, АВ Кучер
Х. : Міськдрук, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20