Ирина Ячменева
Ирина Ячменева
Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова, Mogilev State A. Kuleshov University
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.by - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
біябібліяграфічны паказальнік: да 75-годдзя з дня нараджэння i 55 годдзя навукова-педагагічнай дзейнасці/аўт.-склад.: СМ Новікава, ВМ Шаршнёва, IМ Ячмянёва
МВ Абабурка
Магілёў: МДУ імя АА Куляшова, 2016
12016
Элементы вусна-гутарковага маўлення ў творах М. Зарэцкага
ІМ Ячмянёва
[б. в.], 2002
12002
Дыялектнае слова ў літаратурна-мастацкім творы
ІМ Ячмянёва, ДА Карпечкіна
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2016
2016
Лексічныя дыялектызмы ў творах І. Пташнікава
ТІ Борбат, ІМ Ячмянёва
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2013
2013
Дыялектызмы ў прозе I. Пташнiкава
ДА Лаўшук, ІМ Ячмянёва
Могилевский государственный университет имени АА Кулешова, 2013
2013
Адметнасці канструявання дыялагічнага маўлення ў прозе (на матэрыяле твораў беларускіх пісьменнікаў 20–30-х гг. XX ст.)
ІМ Ячмянёва
МДУ імя АА Куляшова, 2008
2008
Элементы гутарковага сінтаксісу ў аўтарскай мове М. Зарэцкага
ІМ Ячмянёва
ГрДУ імя Я Купалы, 2002
2002
АСНОЎНЫЯ СПОСАБЫ КАМПРЭСІІ КОМПЛЕКСНЫХ НАМІНАЦЫЙ (НА МАТЭРЫЯЛЕ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ)
ДА Лаўшук, ІМ Ячмянёва
ББК 81.411. 3 Г 77, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–8