Марина Іващенко
Марина Іващенко
ДВНЗ «Університет банківської справи», Харківський навчально-науковий інститут
Підтверджена електронна адреса в khibs.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інституціональний аналіз видів фінансової поведінки українських домогосподарств
МВ Іващенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 10, 2011
102011
Територіальний аспект соціальних чинників формування економічної поведінки суб’єктів господарювання
МВ Іващенко
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 4 (12), 2009
92009
Экономические последствия «Отката» как формы рентоориентированного поведения
МВ Іващенко, ІВ Шкодіна, ІВ Карпова
Бизнес информ, 15-20, 2015
6*2015
Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України
МВ Іващенко
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (4), 2016
52016
Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень
МВ Іващенко
УБС НБУ, 2012
52012
Мотиви фінансової поведінки домогосподарств та вплив неекономічних чинників на її характер
МВ Іващенко
Проблеми системного підходу в економіці: зб.наук.пр. Інституту економіки та …, 2010
52010
Інвестиційна поведінка українських домогосподарств: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2010
52010
Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності
КІВ Іващенко М.В., Шкодіна І.В.
Економічний часопис-ХХІ, 4-7, 2015
32015
Вплив релігії як суспільної інституції на економічну поведінку
МВ Іващенко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. статей 3 (239), 629-640, 2008
3*2008
Вплив релігії на соціально-економічне становище країн світу в сучасних умовах
МВ Іващенко
Бізнес інформ, 51-55, 2012
22012
Інституціональні характеристики споживчої поведінки домогосподарств на українському ринку в умовах кризових явищ в економіці
МВ Іващенко
Вісн. Ун-ту банк. справи Нац. банку України, 70-73, 2011
22011
Економічна поведінка вітчизняних робітників: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 7, 2010
22010
Особливості економічної поведінки домогосподарств на фінансових ринках: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць 5 (257), 1337 …, 2009
2*2009
Історична траєкторія розвитку національної економіки та інституціональна трансформація
МВ Іващенко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 454-462, 2012
12012
Механізм підвищення відповідальності працівників
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, МВ Іващенко, МВ Иващенко
ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018
2018
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ УКРАЇНИ НА ГЛОБАЛЬНИХ СИРОВИННИХ РИНКАХ
МВ Іващенко
Young 43 (3), 2017
2017
The consequences of product markets globalization for Ukraine’s national economy
МВ Иващенко
Path of Science 2 (4), 2-31-2.36, 2016
2016
Панічна економічна поведінка в Україні як прояв споживчої ірраціональності
МВ Іващенко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 109-112, 2015
2015
Український фінансовий ринок в процесах глобалізації: причини та наслідки
МВ Іващенко
НТУ" ХПІ", 2014
2014
The dependence between deposit behavior of Ukrainian households and change of the real income
MV Ivashchenko
Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20