Марина Іващенко
Марина Іващенко
ДВНЗ «Університет банківської справи», Харківський навчально-науковий інститут
Підтверджена електронна адреса в khibs.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Територіальний аспект соціальних чинників формування економічної поведінки суб’єктів господарювання
МВ Іващенко
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 4 (12), 2009
82009
Інституціональний аналіз видів фінансової поведінки українських домогосподарств
МВ Іващенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 10, 2011
72011
Мотиви фінансової поведінки домогосподарств та вплив неекономічних чинників на її характер
МВ Іващенко
Проблеми системного підходу в економіці: зб.наук.пр. Інституту економіки та …, 2010
72010
Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України
МВ Іващенко
Traektoriâ Nauki= Path of Science 2 (4), 2016
62016
Экономические последствия" отката" как формы рентоориентированного поведения
МВ Іващенко, ІВ Шкодіна, ІВ Карпова
Бизнес информ, 15-20, 2015
6*2015
Інвестиційна поведінка українських домогосподарств: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2010
62010
Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень
МВ Іващенко
УБС НБУ, 2012
42012
Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності
КІВ Іващенко М.В., Шкодіна І.В.
Економічний часопис-ХХІ, 4-7, 2015
32015
Вплив релігії як суспільної інституції на економічну поведінку
МВ Іващенко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. статей 3 (239), 629-640, 2008
3*2008
Вплив релігії на соціально-економічне становище країн світу в сучасних умовах
МВ Іващенко
Бізнес інформ, 51-55, 2012
22012
Економічна поведінка вітчизняних робітників: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 7, 2010
22010
Особливості економічної поведінки домогосподарств на фінансових ринках: інституціональний аспект
МВ Іващенко
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць 5 (257), 1337 …, 2009
2*2009
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ УКРАЇНИ НА ГЛОБАЛЬНИХ СИРОВИННИХ РИНКАХ
МВ Іващенко
Young 43 (3), 2017
12017
Історична траєкторія розвитку національної економіки та інституціональна трансформація
МВ Іващенко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 454-462, 2012
12012
Інституціональні характеристики споживчої поведінки домогосподарств на українському ринку в умовах кризових явищ в економіці
МВ Іващенко
Вісн. Ун-ту банк. справи Нац. банку України, 70-73, 2011
12011
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ПРОЯВ В УКРАЇНІ
МВ Іващенко, ВА Киселюк
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 20, 2018
2018
Механізм підвищення відповідальності працівників
НВ Ізюмцева, НВ Изюмцева, МВ Іващенко, МВ Иващенко
ХННІ ДВНЗ «УБС», 2018
2018
Транзитна міграція як загроза економічній безпеці України
МВ Іващенко, МВ Иващенко
2017
The consequences of product markets globalization for Ukraine’s national economy
МВ Иващенко
Path of Science 2 (4), 2-31-2.36, 2016
2016
Панічна економічна поведінка в Україні як прояв споживчої ірраціональності
МВ Іващенко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 109-112, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20