Дубровінська Тетяна Володимирівна
Дубровінська Тетяна Володимирівна
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплаєнтність до тривалої статинотерапії та наслідки її припинення у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
ІМ Скрипник, ТВ Дубровінська
Український терапевтичний журнал, 33-39, 2014
62014
Оптимізація довготривалого лікування розувастатином у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
ІМ Скрипник, ТВ Дубровінська
Лікарська справа. Врачебное дело, 60-67, 2014
62014
Сучасні методи лікування ішемічної хвороби серця
ММ Потяженко, КЄ Іщейкін, НО Люлька, ГС Хайменова, ...
Полтава, 2015
32015
Оцінка ефективності та безпечності довготривалого лікування аторвастатином у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
ІМ Скрипник, ТВ Дубровінська
Вісник проблем біології і медицини 1 (3), 2013
22013
Ефективність антагоністів альдостерону у хворих на інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, та збереженою систолічною функцією лівого шлуночка
ММ Потяженко, ІМ Скрипник, ИН Скрыпник, КЄ Вакуленко, ...
Издательский дом" ЗАСЛАВНЫЙ", 2018
12018
Спосіб лікування остеоартриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією
ВМ Ждан, ГС Хайменова, НО Люлька, ІМ Скрипник, ТВ Мамонтова, ...
Державна служба інтелектуальної власності України, 2017
12017
Спосіб оцінки ефективності лікування статинами хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця
ВМ Ждан, НО Люлька, ГС Хайменова, ММ Потяженко, НЛ Соколюк, ...
Державна служба інтелектуальної власності України, 2017
12017
Сучасні методи лікування STEMI у хворої старечого віку
НО Люлька, НА Люлька, ММ Потяженко, КЄ Вакуленко, КЕ Вакуленко, ...
Видавництво «Морион», 2017
12017
Порівняльна оцінка ефективності та безпечності раннього та довготривалого лікування середніми терапевтичними дозами Розувастатину та Аторвастатину у хворих на інфаркт міокарда …
ІМ Скрипник, ТВ Дубровінська
Вісник наукових досліджень, 23-25, 2014
12014
Оптимальний вибір статинотерапії з позицій безпечності
ІМ Скрипник, ТВ Дубровінська
Український терапевтичний журнал, 71-77, 2013
12013
Особливості діагностичного та медикаментозно-інвазивного менеджменту часто рецидивуючої поліморфної, політопної шлуночкової тахікардії
ТВ Дубровінська, ЮВ Остапчук, КЄ Вакуленко, ББ Кравчук, НО Люлька, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Ремоделювання лівого шлуночка при гострому інфаркті міокарда з використанням інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту
ММ Потяженко, НО Люлька, ЮА Остапчук, КЄ Вакуленко, ...
Український кардіологічний журнал, 2020
2020
Вплив препарату Езафосфіна на перебіг серцевої недостатності у післяінфарктний період
ІМ Скрипник, ТВ Дубровінська, НО Люлька
Український медичний часопис, 70-71, 2017
2017
Ефективність лікування пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень і остеоартритом
ВМ Ждан, ММ Потяженко, ГС Хайменова, НО Люлька, НЛ Соколюк, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2017
2017
Вплив препарату Езафосфіна на перебіг серцевої недостатності у післяінфарктний період
НО Люлька, НА Люлька, ІМ Скрипник, ИН Скрыпник, ТВ Дубровінська, ...
Видавництво «Морион», 2017
2017
Спосіб корекції дисліпідемії хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
ІМ Скрипник, ТВ Дубровінська, НО Люлька
Український центр наукової медичної інформації і патентно‒ліцензійної роботи, 2015
2015
Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень
КЄ Іщейкін, ММ Потяженко, НО Люлька, НЛ Соколюк, ГС Хайменова, ...
Український центр наукової медичної інформації і патентно‒ліцензійної роботи, 2014
2014
Спосіб оптимізації гіполіпідемічної терапії у хворих на інфаркт міокарда у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом
ІМ Скрипник, ТВ Дубровінська, НО Люлька
Державний департамент інтелектуальної власності, ДП" Український інститут …, 2012
2012
Спосіб комплексного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з стабільною стенокардією
НО Люлька, ІМ Скрипник, ММ Потяженко, ТВ Дубровінська, ...
Державний департамент інтелектуальної власності, 2012
2012
Спосіб комплексного лікування хронічної серцевої недостатності у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця
НО Люлька, ІМ Скрипник, ВМ Шкляренко, ТВ Дубровінська
Державна служба інтелектуальної власності України, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20