Takip et
Prof Dr. Orhan ELMACI
Prof Dr. Orhan ELMACI
Kütahya Dumlupınar University
dpu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı
NK Orhan ELMACI
Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim. 481, 2004
44*2004
Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) Yaklaşımı
NK O Elmacı
Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Formu, 2004
442004
Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı
N Orhan elmacı
Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim Sabancı Üniversitesi …, 2004
44*2004
Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) Yaklaşımı
O Elmacı, N Kurnaz
Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Formu, 2004
442004
Entegre Raporlamada Küresel Gelişmeler ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
Ş Elmacı,orhan / Sevim
International Journal of Social and Educational Sciences, 4 (8), 18-36, 2017
27*2017
MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİNDE YENİ AÇILIMLAR: STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ
H Ergin, O ELMACI
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
262015
STATEJİK KARAR ALMA PERSPEKTİFİNDEN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME MODELİ VE ZAMANA DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
K Tutkavul, O ELMACI
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18 (4), 825-853, 2016
192016
Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kaynak Tabanlı Yaklaşım ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Modeli
EO Tutkavul
kitap 1, 258, 2016
162016
İmalat endüstrisi işletmelerinde maliyet azaltımı ve bir uygulama
orhan elmacı
k, 1990
16*1990
Sürdürülebilirlik ve Stratejik Yönetim Açısından Yönetim Muhasebesi
O Elmacı
Gazi Kitabevi, Ankara, 2015
152015
Maliyet muhasebesi
O Elmacı, Y Gümüş, AH Güngörmüş
Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Yayını, 2008
152008
Yüksek Öğretimde (Meslek Yüksekokullarında) Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Bir Değerlendirme Format Önerisi
MÇ Orhan ELMACI, Kemal POYRAZ
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 119, 1999
14*1999
Fiyatlandırma Kararlarında Geleneksel ve Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinin Yeterliliklerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma
K Elmacı,orhan Tutkavul
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 3 (18), 659*689, 2016
13*2016
Muhasebe Eğitiminde Hedef 2023: Stratejik Yol Haritası
SŞ Elmacı O
Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim Perspektifinde Muhasebe Eğitiminde …, 2013
122013
MAMUL MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINDA GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ MALİYETLEME SİSTEMLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BETİMSEL BİR ÇALIŞMA
O ELMACI, K TUTKAVUL
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 17 (2), 261-304, 2015
112015
MAMUL MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINDA GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ MALİYETLEME SİSTEMLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BETİMSEL BİR &# 199...
KT O ELMACI
World of Accounting Science 17 (2), 2015
112015
Maliyet Muhasebesi
O ELMACI, Y GÜMÜŞ, AH GÜNGÖRMÜŞ
Dumlupınar Üniversitesi Yayınları, 2008
112008
Stratejik Yönetim Açısından Yönetim Muhasebesi,
Elmacı O.
Dumlupınar Üniversitesi Yayını, Ya. No. 25, Kütahya, 2007, 2007
11*2007
İşletme Stratejilerinin Eyleme Dönüştürülmesinde Strateji Haritası ve Kurumsal Karne (BSC)’nin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi
HÇ Orhan Elmacı, Şerafettin Sevim
Khazar University Press, 2007
112007
İşletme Stratejilerinin Eyleme Dönüştürülmesinde Strateji Haritası ve Kurumsal Karne (BSC)’nin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi
HÇ O Elmacı, Ş Sevim
Khazar University Press, 2007
112007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20