Takip et
Prof Dr. Orhan ELMACI
Prof Dr. Orhan ELMACI
Kütahya Dumlupınar University
dpu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı
NK Orhan ELMACI
Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim. 481, 2004
36*2004
Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) Yaklaşımı
NK O Elmacı
Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Formu, 2004
362004
Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yaklaşımı
N Orhan elmacı
Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim Sabancı Üniversitesi …, 2004
36*2004
Sürdürülebilir Rekabet Gücüne Yönelik Vizyon Arayışlarında Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) Yaklaşımı
O Elmacı, N Kurnaz
Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Formu, 2004
362004
Entegre Raporlamada Küresel Gelişmeler ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
Ş Elmacı,orhan / Sevim
International Journal of Social and Educational Sciences, 4 (8), 18-36, 2017
22*2017
STATEJİK KARAR ALMA PERSPEKTİFİNDEN FAALİYET TABANLI MALİYETLEME MODELİ VE ZAMANA DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
K Tutkavul, O ELMACI
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 18 (4), 825-853, 2016
202016
Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün sağlanmasında inovasyonun üretim maliyetlerine etkisi ve ampirik bir uygulama
A Akıncı
182011
Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Açılımlar: Stratejik Yönetim Muhasebesi
H Ergin, O Elmacı
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (3), 17-50, 1999
181999
Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kaynak Tabanlı Yaklaşım ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Modeli
EO Tutkavul
kitap 1, 258, 2016
152016
İmalat endüstrisi işletmelerinde maliyet azaltımı ve bir uygulama
orhan elmacı
k, 1990
15*1990
Stratejik Yönetim Açısından Yönetim Muhasebesi,
Elmacı O.
Dumlupınar Üniversitesi Yayını, Ya. No. 25, Kütahya, 2007, 2007
13*2007
Maliyet muhasebesi
O Elmacı, Y Gümüş, AH Güngörmüş
Kütahya, Ekspres Matbaası, 2005
132005
Stratejik Yönetim Açısından Yönetim Muhasebesi
O Elmacı
Kütahya: Ekspres Matbaası, 2002
132002
Stratejik Yönetim Açısından Yönetim Muhasebesi
O Elmacı
132002
Yüksek Öğretimde (Meslek Yüksekokullarında) Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Bir Değerlendirme Format Önerisi
MÇ Orhan ELMACI, Kemal POYRAZ
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 119, 1999
131999
Yükseköğretimde (Meslek Yüksekokullarında)Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Bir Değerlendirme Format Önerisi
ÇM Elmacı O. Poyraz K.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 111-124, 1999
13*1999
Sürdürülebilirlik ve Stratejik Yönetim Açısından Yönetim Muhasebesi
O Elmacı
Gazi Kitabevi, Ankara, 2015
122015
Fiyatlandırma Kararlarında Geleneksel ve Çağdaş Maliyetleme Sistemlerinin Yeterliliklerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma
K Elmacı,orhan Tutkavul
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 3 (18), 659*689, 2016
11*2016
MAMUL MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINDA GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ MALİYETLEME SİSTEMLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BETİMSEL BİR &# 199...
KT O ELMACI
World of Accounting Science 17 (2), 2015
102015
MAMUL MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINDA GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ MALİYETLEME SİSTEMLERİNİN YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BETİMSEL BİR ÇALIŞMA
O ELMACI, K TUTKAVUL
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 17 (2), 261-304, 2015
102015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20