Петриченко Сергій Володимирович / Serhii Petrychenko (orcid.org/0000-0003-3424-5316)
Петриченко Сергій Володимирович / Serhii Petrychenko (orcid.org/0000-0003-3424-5316)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Часткові розряди в зерновій масі під дією сильного електричного поля
О. М. Берека, С. М. Усенко, С. В. Петриченко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2011
18*2011
Інноваційні методики викладання технічних дисциплін
СВ Петриченко, СВ Петриченко, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко
ТДАТУ, 2017
52017
Визначення основних залежностей ефективності імпульсної гомогенізації молока
Н Паляничка, С Петриченко, Г Антонова, Л Левченко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 17 (1), 2018
42018
Нові матеріали для пакування харчових продуктів
С. В. Петриченко, О. В. Гвоздєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2014
4*2014
Біорозкладаємі полімерні матеріали для упаковки
С. В. Петриченко, О. В. Гвоздєв
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2015
3*2015
Моделювання електричного поля багатоелектродних систем пристроїв електричної очистки та сепарації діелектричних суспензій
І. П. Назаренко, В. Ф. Яковлєв, О. І. Лобода, С. В. Петриченко
Вісник Сумського національного аграрного університета: наук. журнал, 117-122, 2012
32012
Особливості мікропроцесорної системи контролю і управління технологічним процесом термообробки варених ковбас
СВ Петриченко, ОІ Лобода
ТДАТУ, 2011
32011
Вплив температури і вологості на структурно-механічні та електричні властивості харчових продуктів
С. В. Петриченко, І. П. Назаренко, О. М. Берека
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання …, 2005
3*2005
Удосконалення молоткового ротора зернової кормодробарки
ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, СВ Петриченко, СВ Петриченко
ХДУХТ, 2019
22019
Визначення тривалості підсушування ковбасних виробів
СВ Петриченко, ВО Олексієнко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2019
22019
Електрична очистка діалектричних рідин
І. П. Назаренко, С. В. Петриченко
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наук. фах …, 2008
2*2008
Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв: підручник
КО Самойчук, КО Самойчук, ВС Бойко, ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, ...
Мелітополь: Видавничий будинок «ММД», 2020
12020
Методика проведення та оцінки результатів іі етапу всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»
КО Самойчук, КО Самойчук, СВ Петриченко, СВ Петриченко
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
12020
Вдосконалення методики проведення практичних занять з дисципліни «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв»
ВС Бойко, СВ Петриченко, СВ Петриченко, ВО Олексієнко, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
12020
Аналіз параметрів ротора малогабаритної зернової молоткової дробарки
ВО Олексієнко, ВА Алексеенко, СВ Петриченко
ФОП Однорог ТВ, 2019
12019
Механічне моделювання реологічної поведінки харчових матеріалів
С. В. Петриченко, В. О. Олексієнко, Н. О. Паляничка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2016
1*2016
Вступ до фаху: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
ОО Ковальов, АА Ковалев, КО Самойчук, КО Самойчук, ВО Олексієнко, ...
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2021
2021
Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв: підручник
ВС Бойко, КО Самойчук, КО Самойчук, ВГ Тарасенко, ВГ Тарасенко, ...
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 2021
2021
Опис до патенту на корисну модель№ 146494" Контейнер для харчових продуктів"
СВ Петриченко, СВ Петриченко, ОВ Гвоздєв, ВО Олексієнко, ...
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності", 2021
2021
Аналіз способів промислового очищення воскової сировини
КО Самойчук, КО Самойчук, ВФ Ялпачик, ВФ Ялпачик, СВ Петриченко, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20