Zalij Tamara; Жалій Нагорна Тамара Віталіївна; Жалий Нагорная Тамара Виталиевна
Zalij Tamara; Жалій Нагорна Тамара Віталіївна; Жалий Нагорная Тамара Виталиевна
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, історичний, правознавства
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Релігійний чинник у процесі формування творчої особистості в сучасному навчальному закладі
ТВ Нагорна
Наукa. Релігіѐ. Суспільство 2, 125-129, 2005
72005
Теоретико-методичні засади вивчення правознавчих дисциплін у процесі фахової підготовки майбутніх учителів математики
ТВ Жалій
Молодий учений, 242-244, 2015
62015
Юридичне закріплення принципу рівності прав чоловіків і жінок в національному законодавстві України
ТВ Жалій
Порівняльно-аналітичне право, 94-96, 2013
62013
Духовні християни в Україні наприкінці XVIII—у першій половині XIX століть
ТВ Нагорна
—Заь поріжжя, 2007.—243 с, 0
5
Формування юридично-мовленнєвої компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення правознавчих дисциплін в умовах педагогічного вишу
ТВ Жалій
Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект …, 2016
32016
Формування правової компетентності майбутніх учителів в контексті новел освітнього законодавства
ТВ Жалій
Дидаскал : часопис / А. Бойко (гол. ред.) ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В …, 2015
32015
Формування правової компетентності майбутніх учителів фізичної культури у ході вивчення правничих курсів у ВНЗ України
ТВ Жалій
«Компетентність особистості в контексті сучасних соціальних трансформацій …, 2014
32014
До питання про критерії прийнятності скаргидля розгляду Європейським Судом з прав людини
ТВ Жалій
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
32013
Порівняльний аналіз ідеології православних сект і протестантських общин на предмет привабливості її для віруючих
ТВ Нагорна
Філософські обрії, 219-230, 2002
32002
Формування аксіологічно-правової компетентності майбутніх вчителів у процесі вивчення правознавчих дисциплін
ТВ Жалій
Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної …, 2015
2*2015
Міжнародний день толерантності в системі правової освіти й правового виховання ВНЗ України
ТВ Жалій
Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Prava a slobody …, 2014
22014
Правовий статус Європейського суду з прав людини за міжнародно-правовими нормами
ТВ Жалій
Порівняльноаналітичне право, 82-86, 2013
22013
Щоденники С. Єфремова як джерело для вивчення особливостей суспільно-культурного та наукового життя в підрадянській Україні 1920-х років
Т Нагорна
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія …, 2012
22012
Правда і домисли про" істинно православних"
ВО Пащенко, ТВ Нагорна
Культура народов Причерноморья, 2003
22003
Еволюція православної секти духовних християн (кінець ХYІІ— початок ХХ століття)
ТВ Нагорна
Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. — Переяслав …, 2003
22003
Правові засади функціонування парламентів України та Швеції: порівняльний аналіз
ТВ Жалій
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 101-103, 2013
12013
Формування професійних компетенцій майбутніх учителів правничих курсів при опануванні навчальної дисципліни «Методика викладання правознавства» у ВНЗ України
ТВ Нагорна
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість …, 2012
12012
ЛМ Толстой і духобори: основні етапи взаємин наприкінці XIX—на початку ХХ ст.
ВО Пащенко, ТВ Нагорна
Український історичний журнал, 56-68, 2006
12006
Українські духобори в першій чверті ХІХ ст.: замкнена релігійна община чи помітне явище суспільного життя?
ТВ Нагорна
Збірник друкується за рішенням вченої ради Ніжинського державного …, 2004
12004
Еволюція ідеології православних сект у ХІХ — ХХ століттях
ТВ Нагорна
Українське релігієзнавство, 40-48, 2003
12003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20