Oksana Senatorova,Оксана Василівна Сенаторова
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів : дис… канд. юрид. наук.: 12.00.11
ОВ Касинюк
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
222004
Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів
ОВ Касинюк
Касинюк Оксана Василівна.− Х, 2004
222004
Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження
ОА Мірошниченко, МВ Сенаторов, ОВ Сенаторова
Державний департамент з питань адаптації законодавства Міністерс тва юстиції …, 2007
162007
Принципи Нюрнберзького процесу як основа міжнародної кримінальної юстиції
ОВ Сенаторова
Теорія і практика правознавства 1 (1), 51, 2011
62011
Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду
ОВ Касинюк
Право України, 144-148, 2005
62005
Харьковская школа международного права
МВ Буроменский, ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Альманах міжнародного права, 57-77, 2011
42011
Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді
ОВ Касинюк
Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб, 179-187, 2003
32003
Die Ukraine und der Internationale Strafgerichtshof: Der lange Weg zur Gerechtigkeit
O Senatorova
Ukraine-Analysen, 7-11, 2018
22018
Промислові стандарти та оцінка відповідності: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire Європейського Союзу
СОВ Сенаторов М.В.
К.: Державний департамент з питань адаптації законодавства http://just …, 2009
22009
Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері діяльності міжнародного кримінального суду
ОВ Сенаторова, ЮО Толстенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 182-185, 2014
12014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Розробка пропозицій змін і доповнень до законодавчих актів щодо" Державної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" в галузі боротьби зі …
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, РБ Хорольський, ЮВ Щокін, ...
видавництво" Право", 2005
12005
Конвенція щодо запобігання злочинам проти людяності та покарання за них: чи є необхідність прийняття?
ОВ Сенаторова
«Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні …, 2019
2019
Правова природа Конвенції та вплив рішень європейського суду з прав людини на право держав-учасниць
ОВ Сенаторова
Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і …, 2019
2019
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб.
ОВ Сенаторова
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і …, 2019
2019
ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ EVOLUTION OF THE EUROPEAN HUMAN RIGHTS SҮSTEM
ОВ Сенаторова
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 170, 2017
2017
Еволюція європейської системи захисту прав людини
ОВ Сенаторова
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Серія ПРАВО, 170-176, 2017
2017
Тести з навчальної дисципліни" Міжнародне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство": електронне вид.
ТМ Анакіна, МВ Буроменський, ІБ Кудас, ОВ Сенаторова, ВМ Сорокун, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне гуманітарне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліфікац. рівень" Магістр", спеціальність 8.03040101" Правознавство": для …
ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне гуманітарне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліфікац. рівень" Магістр", спеціальність 8.03040101" Правознавство": для …
ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20