Oksana Senatorova (Оксана Сенаторова)
НазваниеПроцитированоГод
Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів : дис… канд. юрид. наук.: 12.00.11
ОВ Касинюк
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
182004
Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів
ОВ Касинюк
Касинюк Оксана Василівна.− Х, 2004
182004
Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження
ОА Мірошниченко, МВ Сенаторов, ОВ Сенаторова
Державний департамент з питань адаптації законодавства Міністерс тва юстиції …, 2007
112007
Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду
ОВ Касинюк
Право України, 144-148, 2005
62005
Принципи Нюрнберзького процесу як основа міжнародної кримінальної юстиції
ОВ Сенаторова
Режим доступу: http://nauka. nulau. org. ua/download/el_zbirnik/1/Senatorova …, 2011
52011
Харьковская школа международного права
МВ Буроменский, ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Альманах міжнародного права, 57-77, 2011
22011
Харьковская школа международного права
МВ Буроменский, ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Альманах міжнародного права, 57-77, 2011
22011
Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді
ОВ Касинюк
Проблеми законності: респ. міжв. наук. зб.—Х.: Нац. юр. акад, 179-187, 2003
22003
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Тести з навчальної дисципліни" Міжнародне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство": електронне вид.
ТМ Анакіна, МВ Буроменський, ІБ Кудас, ОВ Сенаторова, ВМ Сорокун, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері діяльності Міжнародного кримінального суду
ОВ Сенаторова, ЮО Толстенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 182-185, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне гуманітарне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліфікац. рівень" Магістр", спеціальність 8.03040101" Правознавство": для …
ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне гуманітарне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліфікац. рівень" Магістр", спеціальність 8.03040101" Правознавство": для …
ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Kharkiv School of International Law
M Buromeskyi, O Senatorova, O Tarasov
Law Ukr.: Legal J., 100, 2013
2013
Nuremberg Principles as a Basis of International Criminal Justice
ОВ Сенаторова
Theory and practice of jurisprudence 1 (1), 51, 2011
2011
Принципы Нюрнбергского процесса как основа международной уголовной юстиции
ОВ Сенаторова
Теорія і практика правознавства 1 (1), 2011
2011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни" Теорія держави і права"
ОВ Петришин, ІВ Бенедик, ІО Биля-Сабадаш, ДО Вовк, ІО Гайдамака, ...
видавництво" Право", 2010
2010
Промислові стандарти та оцінка відповідності: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire Європейського Союзу
СОВ Сенаторов М.В.
К.: Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2009
2009
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю"
МВ Буроменський, ОВ Сенаторова, ВМ Стешенко
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2009
2009
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю"
МВ Буроменський, ОВ Сенаторова, ВМ Стешенко
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20