Oksana Senatorova,Оксана Василівна Сенаторова
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів : дис… канд. юрид. наук.: 12.00.11
ОВ Касинюк
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
212004
Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів
ОВ Касинюк
Касинюк Оксана Василівна.− Х, 2004
212004
Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження
ОА Мірошниченко, МВ Сенаторов, ОВ Сенаторова
Державний департамент з питань адаптації законодавства Міністерс тва юстиції …, 2007
142007
Принципи Нюрнберзького процесу як основа міжнародної кримінальної юстиції
ОВ Сенаторова
Режим доступу: http://nauka. nulau. org. ua/download/el_zbirnik/1/Senatorova …, 2011
62011
Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду
ОВ Касинюк
Право України, 144-148, 2005
62005
Харьковская школа международного права
МВ Буроменский, ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Альманах міжнародного права, 57-77, 2011
42011
Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді
ОВ Касинюк
Проблеми законності: респ. міжв. наук. зб.—Х.: Нац. юр. акад, 179-187, 2003
32003
Die Ukraine und der Internationale Strafgerichtshof: Der lange Weg zur Gerechtigkeit
O Senatorova
Ukraine-Analysen, 7-11, 2018
12018
Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері діяльності Міжнародного кримінального суду
ОВ Сенаторова, ЮО Толстенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 182-185, 2014
12014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Розробка пропозицій змін і доповнень до законодавчих актів щодо" Державної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" в галузі боротьби зі …
МВ Буроменський, ВМ Стешенко, РБ Хорольський, ЮВ Щокін, ...
видавництво" Право", 2005
12005
Конвенція щодо запобігання злочинам проти людяності та покарання за них: чи є необхідність прийняття?
ОВ Сенаторова
«Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні …, 2019
2019
Правова природа Конвенції та вплив рішень європейського суду з прав людини на право держав-учасниць
ОВ Сенаторова
Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і …, 2019
2019
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довідк. посіб.
ОВ Сенаторова
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і …, 2019
2019
Еволюція європейської системи захисту прав людини
ОВ Сенаторова
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Серія ПРАВО, 170-176, 2017
2017
Тести з навчальної дисципліни" Міжнародне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство": електронне вид.
ТМ Анакіна, МВ Буроменський, ІБ Кудас, ОВ Сенаторова, ВМ Сорокун, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне гуманітарне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліфікац. рівень" Магістр", спеціальність 8.03040101" Правознавство": для …
ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне гуманітарне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліфікац. рівень" Магістр", спеціальність 8.03040101" Правознавство": для …
ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Kharkiv School of International Law
M Buromeskyi, O Senatorova, O Tarasov
Law Ukr.: Legal J., 100, 2013
2013
Nuremberg Principles as a Basis of International Criminal Justice
ОВ Сенаторова
Theory and practice of jurisprudence 1 (1), 51, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20