Oksana Senatorova (Оксана Сенаторова)
НазваниеПроцитированоГод
Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів
ОВ Касинюк
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2005
202005
Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів : дис… канд. юрид. наук.: 12.00.11
ОВ Касинюк
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
202004
Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження
ОА Мірошниченко, МВ Сенаторов, ОВ Сенаторова
Державний департамент з питань адаптації законодавства Міністерс тва юстиції …, 2007
102007
Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду
ОВ Касинюк
Право України, 144-148, 2005
62005
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ВІ Крат, ВМ Балюк, ОО Біляєв, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
52013
Принципи Нюрнберзького процесу як основа міжнародної кримінальної юстиції
ОВ Сенаторова
Теорія і практика правознавства: електронне наукове фахове видання, 2011
52011
Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді
ОВ Касинюк
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
22004
Харьковская школа международного права
МВ Буроменский, ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
12011
Харьковская школа международного права
МВ Буроменский, ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
12011
Застосування механізму міжнародної гуманітарної комісії зі встановлення фактів щодо ситуації збройного конфлікту в Україні
ОВ Сенаторова
видавництво" Право", 2016
2016
Тести з навчальної дисципліни" Міжнародне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство": електронне вид.
ТМ Анакіна, МВ Буроменський, ІБ Кудас, ОВ Сенаторова, ВМ Сорокун, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері діяльності Міжнародного кримінального суду
ОВ Сенаторова, ЮО Толстенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 182-185, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне гуманітарне право": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліфікац. рівень" Магістр", спеціальність 8.03040101" Правознавство": для …
ОВ Сенаторова, ОВ Тарасов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліфікац. рівень" Магістр", спеціальність 8 …
ОВ Сенаторова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Kharkiv School of International Law
M Buromeskyi, O Senatorova, O Tarasov
Law Ukr.: Legal J., 100, 2013
2013
Nuremberg Principles as a Basis of International Criminal Justice
ОВ Сенаторова
Theory and practice of jurisprudence 1 (1), 51, 2011
2011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни" Основи права Європейського Союзу"
МВ Буроменський, ТМ Анакіна, ТВ Комарова, ВМ Стешенко, ...
Національний університет" Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", 2011
2011
Принципы Нюрнбергского процесса как основа международной уголовной юстиции
ОВ Сенаторова
Теорія і практика правознавства 1 (1), 2011
2011
Промислові стандарти та оцінка відповідності: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire Європейського Союзу
СОВ Сенаторов М.В.
К.: Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2009
2009
Програма навчальної дисципліни" Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю"
МВ Буроменський, ОВ Сенаторова, ВМ Стешенко
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20