Шатрава Сергій Олександрович / Shatrava Sergii
Шатрава Сергій Олександрович / Shatrava Sergii
Харківський національний університет внутрішніх справ, завідувач науково-дослідної лабораторії з
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адміністративно-правові засади діяльності спеціальних підрозділів міліції
СО Шатрава
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 2007
212007
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
СВ Пєтков
К.: ЦУЛ, 2012
142012
Адміністративно-правові засади запобігання корупції в органах Національної поліції України
СО Шатрава, СА Шатрава
Харків, 2017
132017
Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку
СО Шатрава
Підприємництво, господарство і право.-2018.-№ 1.-С. 83-87, 2018
122018
Дискреційні повноваження працівників ОВС як корупційний ризик в діяльності органів внутрішніх справ
СО Шатрава
Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 276–277 [Електронний …, 2013
122013
Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані із корупцією: наук.-практ. посіб.
КЛ Бугайчук, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ВО Іванцов, СО Шатрава
Харків: ХНУВС, 2016.-100 с., 2016
82016
Запобігання корупції в діяльності органів національної поліції як необхідна складова антикорупційної політики держави
СО Шатрава
Форум права.-2017.-№ 5.-С. 427–434, 2017
72017
Правове регулювання процедури надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ: питання законодавчого закріплення
СО Шатрава
Право і суспільство 2 (6-2), 152–158, 2015
72015
Адміністративні послуги в діяльності органів внутрішніх справ: поняття та класифікація
СО Шатрава
Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 104–107, 2015
72015
Способи врегулювання конфлікту інтересів в діяльності органів внутрішніх справ: питання сьогодення
СО Шатрава
Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : «Юридичні …, 2015
72015
Адміністративні послуги в діяльності органів внутрішніх справ в контексті системи управління якістю
СО Шатрава
Теорія та практика забезпечення якісного управління у сфері діяльності …, 2009
7*2009
Юридична відповідальність як гарантія забезпечення законності діяльності судової міліції
СО Шатрава
Форум права. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv …, 2009
72009
Правова регламентація діяльності судової міліції в умовах сьогодення
СО Шатрава
Підприємництво, господарство і право. – 2009., С. 48-50, 2009
62009
Адміністративно-правовий статус працівника спеціального підрозділу міліції
СО Шатрава
Вісник Національного університету внутрішніх справ., С. 170 – 176., 2004
62004
Громадський контроль за діяльністю органів Національної поліції як один із чинників запобігання корупції
СО Шатрава
Правоохоронна функція держави : теоретико-методологічні та історико-правові …, 2016
52016
Антикорупційна експертиза як засіб виявлення корупціогенних факторів в діяльності суб’єктів публічної адміністрації
СО Шатрава
Право і Безпека. – 2012., С. 109–112, 2012
52012
Місце та особливості функціонування органів Національної поліції України в системі суб’єктів протидії корупції
СО Шатрава
Visegrad Journal on Human Rights., С. 222-226., 2016
42016
Конфлікт інтересів як корупційний ризик в діяльності органів внутрішніх справ
СО Шатрава
Європейські перспективи, 126–131, 2015
42015
Щодо розуміння дисциплінарного провадження в органах прокуратури : питання теорії та практики
СО Шатрава
Юридичний науковий електронний журнал, 101–104, 2014
42014
Діяльність спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції: питання сьогодення
СО Шатрава
Право і Безпека. – 2012. – № 5 (47)., 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20