Подписаться
Валерій Пархоменко
Валерій Пархоменко
Нац. академія статистики, обліку та аудиту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nasoa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: підручник для студентів ВНЗ
ФФ Бутинець, ІВ Жиглей, ВМ Пархоменко
Житомир: ПП Рута, 2001
114*2001
Реформування бухгалтерського обліку в Україні
ВМ Пархоменко, ПП Баранцев
План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку–Луганськ …, 2000
722000
Розвиток бухгалтерського обліку: від реформування до адаптації та застосування
В Пархоменко
Бухгалтерський облік і аудит, 3-21, 2009
432009
Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі
ВМ Пархоменко
К.: РВО “Поліграфкнига, 1994
421994
Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології
ВМ Пархоменко
Монографія/ВМ Пархоменко.–Житомир: ЖДТУ, 2010
392010
Облік амортизації
ВМ Пархоменко
Фінанси України, 62-65, 2003
382003
Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності
ВВ Сопко, ВМ Пархоменко
К.: Техніка, 1993
351993
Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення
ВМ Пархоменко
Пархоменко ВМ-К, 2002
282002
Собівартість і фінансові результати у податковому законодавстві
ВМ Пархоменко
Бухгалтерський облік і аудит, 2-6, 1996
261996
Євроконвергенція бухгалтерського обліку
ВМ Пархоменко
Науково-практичний журнал" Бухгалтерський облік і аудит", 2014
242014
Документальне забезпечення бухгалтерського обліку
В Пархоменко
Бухгалтерський облік і аудит, 7-11, 2010
222010
Концепція розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу витрат на якість продукції
ВМ Пархоменко, VM Parkhomenko
ЖДТУ, 2011
212011
Річна фінансова звітність підприємства
В Пархоменко
Бухгалтерський облік і аудит, 3-24, 2011
182011
Принципи і підходи регулювання та регламентації бухгалтерського обліку
В Пархоменко
Бухгалтерський облік і аудит, 3-24, 2007
172007
Законодавче та нормативно-методичне забезпечення регулювання бухгалтерського обліку
ВМ Пархоменко
Вісник ЖІТІ. Економічні науки.–Житомир: ЖІТІ, 107-117, 2002
172002
Удосконалення звіту про рух грошових коштів
В Пархоменко
Вісник податкової служби України, 67-72, 2010
162010
Інвентаризація як інструмент достовірності фінансової звітності
В Пархоменко
Бухгалтерський облік і аудит, 32-36, 2005
142005
Розрахунки з покупцями та замовниками: обліковий аспект
ВМ Пархоменко, VM Parkhomenko
ЖДТУ, 2012
132012
Інвентаризація–інструмент забезпечення достовірності фінансової звітності
В Пархоменко
Вісник податкової служби України, 20-29, 2012
112012
Сучасні проблеми бухгалтерського обліку
В Пархоменко
Бухгалтерський облік і аудит, 3-6, 2015
102015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20