Подписаться
Юрій Кисельов
Юрій Кисельов
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реґіональна геософія—нова якість географічної реґіоналістики і Юрій Кисельов К Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка …
ЮО Кисельов
Наук. записки ТНПУ. Сер.: Географія, 13-16, 2005
122005
Основи геософії: проблеми теорії та методології: монографія.-2011.
ЮО Кисельов
82011
Основи геософії: проблеми теорії та методології
ЮО Кисельов
Луганськ: ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011
82011
До формування теоретико-методологічних основ геософічних досліджень
ЮО Кисельов
Історія української географії: Всеукр. наук.-теорет. часопис.–Тернопіль …, 2006
72006
Геософічні аспекти етносферних процесів в Україні в контексті Помаранчевої революції
ЮО Кисельов
Фізична географія та геоморфологія.–Вип 48, 66-70, 2005
72005
Ландшафтно-етнічна взаємодія як методологічна проблема екології
СП Сонько, ЮО Кисельов
Ред-вид. центр УНУС.-Умань, 2014
62014
Національний рівень організації людського географічного простору
ЮО Кисельов
Історія укр. географії. Всеукр. наук.-теорет. часопис.–Тернопіль: Підруч. і …, 2009
62009
До вивчення сакральних ландшафтів Лу-ганщини і Ю. Кисельов і/Ландшафтознавство: традиції та тенденції: Матеріали Міжнар. наук, конф. присвяченої 100-річчю з дня народ-ження …
ЮО Кисельов
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 228-230, 2004
52004
Взаємозв’язок розвитку аграрної галузі і методології аграрної науки в умовах постіндустріальної економіки (у контексті переходу на нові стандарти вищої освіти)
СП Сонько, ЮО Кисельов, ПМ Ямчук, ІП Суханова
Умань: СПД Сочінський, 2016
42016
Сучасні геополітичні та соціально-економічні особливості європейської інтеграції України
СП Сонько, ЮО Кисельов
Умань: Вид.-поліграф. центр «Візаві», 2015
42015
Адвентивна флора України: географічні особливості поширення
ЮО Кисельов, ІП Суханова, ВГ Парахненко, ЯА Швець, ВІ Черниш
Науковий вісник НЛТУ України 30 (1), 9-13, 2020
32020
Український фронтир як геософічна проблема
Ю Кисельов
Часопис соціально-економічної географії 12 (1), 36-39, 2016
32016
ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ГЕОСОФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЮО Кисельов
32009
До проблеми формування наукових засад урбогідроекології
Ю Кисельов, К Шутак
Молодий вчений, 10-13, 2019
22019
Чорноморська інтеграція України як основа реалізації балтійсько-середземноморської геополітичної доктрини
ЮО Кисельов, СП Сонько
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
22018
Еколого-геософічні аспекти вивчення людського простору старопромислових реґіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу)
ЮО Кисельов
Географія та туризм, 258-265, 2015
22015
Професійно-педагогічний імідж майбутніх учителів філологічних спеціальностей (проблеми формування когнітивного компонента)
МА Сперанська-Скарга
Освіта та педагогічна наука, 38-46, 2012
22012
Геософічний підхід як феномен постнекласики в суспільно-географічних дослідженнях
ЮО Кисельов
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
22012
Оцінка екологічної небезпеки у сфері землекористування в Луганській області
ОО Кисельова, ЮО Кисельов
BBK 79, 777, 2019
12019
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ
Ю Кисельов, К Шутак
Молодий вчений, 333-336, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20