Підписатись
Юрій Кисельов
Юрій Кисельов
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи геософії: проблеми теорії та методології
ЮО Кисельов
Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011
112011
Основи геософії: проблеми теорії та методології: монографія.-2011.
ЮО Кисельов
102011
Регіональна теософія-нова якість географічної реґіоналістики
Ю Кисельов
102005
Адвентивна флора України: географічні особливості поширення
ЮО Кисельов, ІП Суханова, ВГ Парахненко, ЯА Швець, ВІ Черниш
Науковий вісник НЛТУ України 30 (1), 9-13, 2020
92020
Ландшафтно-етнічна взаємодія як методологічна проблема екології
СП Сонько, ЮО Кисельов
Ред-вид. центр УНУС.-Умань, 2014
62014
Геософічні аспекти етносферних процесів в Україні в контексті Помаранчевої революції
ЮО Кисельов
Фізична географія та геоморфологія.–Вип 48, 66-70, 2005
62005
Сучасні геополітичні та соціально-економічні особливості європейської інтеграції України
СП Сонько, ЮО Кисельов
Умань: Вид.-поліграф. центр «Візаві», 2015
52015
До формування теоретико-методологічних основ геософічних досліджень
ЮО Кисельов
Історія української географії: Всеукр. наук.-теорет. часопис.–Тернопіль …, 2006
52006
Національний рівень організації людського географічного простору
ЮО Кисельов
Історія укр. географії. Всеукр. наук.-теорет. часопис.–Тернопіль: Підруч. і …, 2009
42009
2.7. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ І МЕТОДОЛОГІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (У КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ НА НОВІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ)
СП Сонько, ПМ Ямчук, ЮО Кисельов, ІП Суханова
32016
Український фронтир як геософічна проблема
ЮО Кисельов
Часопис соціально-економічної географії 12 (1), 36-39, 2012
32012
Геософічний підхід як феномен постнекласики в суспільно-географічних дослідженнях
ЮО Кисельов
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
32012
До вивчення сакральних ландшафтів Луганщини
ЮО Кисельов
Ландшафтознаство: традиції та тенденції/Матеріали Міжнар. наук. конф. е …, 2004
32004
Значення екотонів у ландшафтній структурі поверхні суходолу
ЮО Кисельов, СП Сонько, ВП Шлапак, ОО Кисельова, АО Корнус
Слобожанський науковий вісник. Серія: Природничі науки, 12-20, 2023
22023
Географічні закономірності поширення інвазійної флори залізниць Кіровоградської області
Ю Кисельов, В Парахненко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2021
22021
До проблеми формування наукових засад урбогідроекології
Ю Кисельов, К Шутак
Молодий вчений, 10-13, 2019
22019
Геоботанічні особливості екотонізації природних ландшафтів
ВП Шлапак, СП Сонько, ЮО Кисельов, ЯА Швець, ВІ Черниш
Науковий вісник НЛТУ України, 76-79, 2019
22019
Сучасні проблеми реалізації чорноморської геополітичної доктрини України
ЮО Кисельов
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Треті Сумські наукові …, 2018
22018
Чорноморська інтеграція України як основа реалізації балтійсько-середземноморської геополітичної доктрини
ЮО Кисельов, СП Сонько
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
22018
Еколого-геософічні аспекти вивчення людського простору старопромислових реґіонів ресурсного типу (на прикладі Донбасу)
ЮО Кисельов
Географія та туризм, 258-265, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20