Подписаться
Світлана Ткаленко
Світлана Ткаленко
д.е.н., професор кафедри європейської економіки і бізнесу ДВНЗ "Київський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию: колл. монография в 2-х тт.
ВАП под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского
СПб.: Астерион 2, 374 с., С.116-123, 2010
52*2010
Фінансова безпека держави в умовах посилення глобалізаційних процесів
СІ Ткаленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
45*2013
Інвестиційна безпека в умовах глобалізації фінансових потоків
СІ Ткаленко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2010
182010
Інвестиційна безпека: теорія, методологія, практика: монографія
СІ Ткаленко
Чернігів: ЧНТУ, 2018
92018
Macroeconomic factors influencing the development of Ukraine’s foreign trade
KL Tkalenko Svitlana, Melnyk Tetyana
Baltic Journal of Economic Studies, 143-156, 2020
82020
Зовнішньоторговельна безпека як складова національної економічної безпеки України
СІ Ткаченко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 35-38, 2010
82010
Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: Колективна монографія
ЗВВ Рокочої
72012
Financial and legal regulation of blockchane technology: status and prospects of cryptovolute use
В Тіпанов, О Драчов, С Ткаленко, Т Мірзодаєва, Л Сєрова
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (37), 72-83, 2021
62021
Threats and benefits of exchange rate regimes for Ukraine in terms of European integration
ST Svitlana Gluschenko
Baltic Journal of Economic Studies, 32-40, 2016
62016
Влияние интеграционных процессов ЕС на стратегическое развитие Украины в условиях глобализации
СИ Ткаленко, СІ Ткаленко
Мукачівський державний університет, 2015
62015
Digitization of Investment-Innovation Development of Ukrainian Economy: Empirical Analysis
LN Tkalenko S., Sukurova N., Kudyrko L.
Comprehensible Science, 43-60, 2021
5*2021
Determinants of the Foreign Direct Investments in Terms of Digital Transformation of the Ukrainian Economy
HA Tkalenko S., Sukurova N.
Digital Science, 148-164, 2020
5*2020
Інвестиційна безпека в умовах фінансової глобалізації
ВВ Токар, ВВ Токарь, СІ Ткаленко, СИ Ткаленко
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2019
52019
Сучасна структура світового ринку біотехнологій
ВВ Тіпанов, СІ Ткаленко
Стратегія економічного розвитку України, 178-187, 2018
52018
Регіональна політика Європейського Союзу
ВІ Чужикова
52016
Економічний суверенітет у контексті забезпечення економічної безпеки України
СІ Ткаленко
Стратегія економічного розвитку України, 52-57, 2014
52014
Глобалізація і відкрита економіка України: європейський інтеграційний вектор
СІ Ткаленко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 43-49, 2011
52011
Європейська регіональна політика: основні засади регулювання
СІ Ткаленко, СИ Ткаленко, ВВ Пархоменко
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2015
42015
Єврорегіон і економічне позиціонування України
СІ Ткаленко
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 122-128, 2015
42015
Вплив тнк на економічну безпеку і суверенітет України
СІ Ткаленко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 223-226, 2014
42014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20