Дмитро Антонюк
Дмитро Антонюк
Віце-президент Запорізької ТПП, д.е.н., к.т.н., доцент ЗНТУ, ЗНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене cci.zp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей і сплавів при зношуванні.: Навчальний посібник
СМ Попов, ДА Антонюк, ВВ Нетребко
Запоріжжя: ЗНУ, ВАТ «Мотор Січ, 2010
192010
Решение задач трибоматериаловедения на основе системных многокритериаль-ных методов математического анализа износостойкости сталей и сплавов
СН Попов, ДА Антонюк, ТВ Попова
Проблемы трибологии (Problems of Tribology), 172-181, 2004
112004
Розвиток інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі європейської інтеграції : монографія
ДА Антонюк
Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН …, 2015
92015
Узагальнена класифікація елементів інфраструктури підприємництва
ДА Антонюк
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць …, 2012
82012
Концептуальні аспекти інституціональної інфраструктури підприємництва
ДА Антонюк
Сталий розвиток економіки, 177-182, 2014
72014
Методика построения мультимедийного курса" Триботехника и надежность машин" на основе дистанционного компьютерного обучения студентов
СН Попов, ДА Антонюк
Открытое образование, 13-21, 2004
72004
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислового регіону (на прикладі Запорізької області)
ДА Антонюк, КІ Антонюк
Економічний вісник НТУУ «КПІ».—2012.—Режим доступу: http://economy. kpi …, 2012
62012
Аутсорсинг та субконтрактинг як механізми інституціональної інфраструктури підприємництва в умовах мегарегіональної інтеграції України
ДА Антонюк
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2015
52015
Методика оцінювання рівня розвитку інфраструктури підприємництва регіонів
ДА Антонюк
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 31-39, 2014
52014
Аналіз сучасного стану інфраструктурного забезпечення підприємництва запорізької області
ДА Антонюк
Економічний вісник Донбасу, 59-66, 2013
52013
Впровадження і функціонування організаційноекономічного механізму дистанційного консультування суб’єктів малого бізнесу
ДА Антонюк, ВВ Голомб
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 188-193, 2011
52011
ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО НАПЛАВОЧНОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Fe-С-Ti-B ДЛЯ УСЛОВИЙ ИЗНАШИВАНИЯ ЗАКРЕПЛЕННЫМ АБРАЗИВОМ
СН Попов, АД Антонюк
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2009
52009
Особливості диференціації як основи конкурентної стратегії
КІ Антонюк
Таллінн, К.: ВПІ «Політехніка, 2008
52008
Аналіз механізму зношування бил диспергаторів
СМ Попов, ДА Антонюк, МО Редька
СМ Попов, ДА Антонюк, 2011
42011
Підвищення зносостійкості робочих органів диспергаторів для подрібнення шла-ків металургійного виробництва
СМ Попов, ДА Антонюк, МО Редька
Матеріали Міжнар. науко-во-технічної конференції «Сучасні аспекти …, 2010
42010
Исследование влияния внешних условий изнашивания на износостойкость резцов дорожной фрезы
СН Попов, ДА Антонюк
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2008
42008
Влияние трибоматериаловедческих параметров на характер разрушения резцов дорожной фрезы в условиях изнашивания закрепленным абразивом
СН Попов, ДА Антонюк
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2006
42006
Багаторівнева структурно-динамічна модель підприємництва
Д Антонюк, А Мокій, К Антонюк
і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць …, 2016
3*2016
МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
ДА АНТОНЮК
Львів, 2016
32016
Розвиток інституціональної інфраструктури бізнесу великих міст старопромислових регіонів
АІ Мокій, ДА Антонюк
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні …, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20