Дмитро Антонюк
Дмитро Антонюк
Віце-президент Запорізької ТПП, д.е.н., к.т.н., доцент ЗНТУ, ЗНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене cci.zp.ua
НазваниеПроцитированоГод
Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей і сплавів при зношуванні.: Навчальний посібник
СМ Попов, ДА Антонюк, ВВ Нетребко
Запоріжжя: ЗНУ, ВАТ «Мотор Січ, 2010
172010
Решение задач трибоматериаловедения на основе системных многокритериаль-ных методов математического анализа износостойкости сталей и сплавов
СН Попов, ДА Антонюк, ТВ Попова
Проблемы трибологии (Problems of Tribology), 172-181, 2004
112004
Розвиток інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі європейської інтеграції : монографія
ДА Антонюк
Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН …, 2015
92015
Узагальнена класифікація елементів інфраструктури підприємництва
ДА Антонюк
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць …, 2012
82012
Концептуальні аспекти інституціональної інфраструктури підприємництва
ДА Антонюк
Сталий розвиток економіки, 177-182, 2014
62014
Аналіз сучасного стану інфраструктурного забезпечення підприємництва запорізької області
ДА Антонюк
Економічний вісник Донбасу, 59-66, 2013
62013
Методика оцінювання рівня розвитку інфраструктури підприємництва регіонів
ДА Антонюк
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 31-39, 2014
52014
Впровадження і функціонування організаційноекономічного механізму дистанційного консультування суб’єктів малого бізнесу
ДА Антонюк, ВВ Голомб
Держава та регіони, 188-193, 2011
52011
Особливості диференціації як основи конкурентної стратегії
КІ Антонюк
Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: XVI …, 2008
52008
Методика построения мультимедийного курса" Триботехника и надежность машин" на основе дистанционного компьютерного обучения студентов
СН Попов, ДА Антонюк
Открытое образование, 13-21, 2004
52004
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислового регіону (на прикладі Запорізької області)
ДА Антонюк, КІ Антонюк
Політехніка, 2012
42012
Аналіз механізму зношування бил диспергаторів
СМ Попов, ДА Антонюк, МО Редька
СМ Попов, ДА Антонюк, 2011
42011
Розвиток науково-технічного потенціалу регіонів у контексті міжнародного співробітництва
КІ Антонюк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
Підвищення зносостійкості робочих органів диспергаторів для подрібнення шла-ків металургійного виробництва
СМ Попов, ДА Антонюк, МО Редька
Матеріали Міжнар. науко-во-технічної конференції «Сучасні аспекти …, 2010
42010
ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО НАПЛАВОЧНОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Fe-С-Ti-B ДЛЯ УСЛОВИЙ ИЗНАШИВАНИЯ ЗАКРЕПЛЕННЫМ АБРАЗИВОМ
СН Попов, АД Антонюк
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2009
42009
Влияние трибоматериаловедческих параметров на характер разрушения резцов дорожной фрезы в условиях изнашивания закрепленным абразивом
СН Попов, ДА Антонюк
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2006
42006
Аутсорсинг та субконтрактинг як механізми інституціональної інфраструктури підприємництва в умовах мегарегіональної інтеграції України
ДА Антонюк
Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні …, 2015
32015
Розвиток інституціональної інфраструктури бізнесу великих міст старопромислових регіонів
АІ Мокій, ДА Антонюк
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні …, 2013
32013
Исследование влияния внешних условий изнашивания на износостойкость резцов дорожной фрезы
СН Попов, ДА Антонюк
Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2008
32008
Способ испытания материалов при изнашивании закрепленным асфальтобетонным абразивом
ДА Антонюк
Проблеми трибології (Problems of tribology), 71-76, 2007
32007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20