Подписаться
Bartosz Wojtyra
Bartosz Wojtyra
Подтвержден адрес электронной почты в домене amu.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce w okresie tzw. piwnej rewolucji w latach 2011–2016
B Wojtyra, Ł Grudzień
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2017
28*2017
Geography of craft breweries in Central Europe: Location factors and the spatial dependence effect
B Wojtyra, TM Kossowski, M Březinová, R Savov, D Lančarič
Applied Geography 124, 102325, 2020
162020
How and why did craft breweries ‘revolutionise’the beer market? The case of Poland
B Wojtyra
Moravian Geographical Reports 28 (2), 81-97, 2020
152020
Strefy aktywności gospodarczej w teoriach rozwoju lokalnego
B Wojtyra
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 25-35, 2014
92014
Wpływ renty położenia na lokalizację stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego
B Wojtyra
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 123-135, 2015
82015
The (r) evolution of the craft beer scene in Poland after 2010
B Wojtyra, Ł Grudzień, J Lichota
The Geography of Beer, 47-65, 2020
52020
Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego
B Wojtyra
52018
Przegląd ekonomiczno-przestrzennych badań rynku samochodów osobowych.
T Stryjakiewicz, B Kołsut, B Doszczeczko, W Dyba, W Kisiała, R Kudłak, ...
Przeglad Geograficzny 93 (2), 2021
42021
Przegląd ekonomiczno-przestrzennych badań rynku samochodów osobowych= A review of economic and spatial research on the market for passenger cars
T Stryjakiewicz, B Kołsut, B Doszczeczko, W Dyba, W Kisiała, R Kudłak, ...
Przegląd Geograficzny 93 (2), 249-268, 2021
42021
Poziom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego
B Wojtyra
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 149-161, 2018
42018
Funkcjonowanie lokalnych stref aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego
B Wojtyra
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2016
42016
Impact of local economic activity zones on socio-economic development of rural areas
B Wojtyra
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 34 (1), 2020
32020
Programowanie sanacji przestrzeni wiejskiej. Autorskie mechanizmy planistyczne na rzecz zrównoważonego kształtowania obszarów wiejskich
R Barełkowski, B Wojtyra
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 31-49, 2018
32018
Zasoby lokalne w planowaniu przestrzennym centrum wsi–studium przypadku Rokietnicy= Local resources in spatial planning–case study of Rokietnica
B Wojtyra
Studia Obszarów Wiejskich 45, 125-140, 2017
22017
Metodologiczne i praktyczne aspekty oceny aktualności studium i planów miejscowych na rzecz kreacji polityki przestrzennej
R Barełkowski, Ł Wardęski, BP Wojtyra
Przestrzeń i Forma 28, 143-164, 2016
22016
Lokalne strefy aktywności gospodarczej w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego/The Local Economic Activity Zones in Rural Areas Spatial …
B Wojtyra
Studia KPZK, 2016
22016
The methodological and practical aspects of the assessment of validity of development study for creation of spatial policy
R Barełkowski, Ł Wardęski, B Wojtyra
Przestrzeń i Forma, 2016
12016
The Functioning of Local Economic Activity Zones in Rural Areas of Greater Poland Voivodeship
B Wojtyra
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2016
2016
Zagospodarowanie przestrzenne gminy wiejskiej Kotlin w świadomości jej mieszkańców
B Wojtyra
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
2015
Barbara Osóch, Wojciech Zbaraszewski Evaluation of Tourist Services in the Szczecin Landscape Park Puszcza Bukowa (Poland): a Study Based on Tourism Surveys …
M Markowska, D Strahl, J Dominiak, G Masik, M Olszewski, B Wojtyra
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20