Подписаться
Оксана Новак / Novak O
Оксана Новак / Novak O
доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет «Житомирська політехніка»
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення
ОМ Петрук, ОС Новак
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 48-55, 2017
37*2017
Банкiвськi операцiї: навч. посiбн
ОМ Петрук, СЗ Мошенський, ОС Новак
25*2011
Sutnist'kryptovaljuty jak metodologichna peredumova i'i'oblikovogo vidobrazhennja
OM Petruk, OS Novak
Visnyk ZhDTU, 82, 2017
22*2017
Concept and classification of derivative financial instruments as a methodological precision on their regulation on the financial services market
O Petruk, O Novak, T Osadcha
Baltic Journal of Economic Studies 5 (3), 135-144, 2019
122019
The essence of cryptocurrency as a methodological prerequisite for its accounting reflection
O Petruk, OS Novak
Visnyk of ZhSTU 4 (82), 48-55, 2017
72017
Управління ризиками сек’юритизації інвестиційних фондів
ОМ Петрук, ОС Новак
Облік і фінанси, 86-90, 2012
7*2012
Development of the system of mortgage lending of agricultural enterprises
I Hryhoruk, O Petruk, O Novak
Publishing house “Ruta”, Zhytomyr, 2015
6*2015
Improving the regulation of the derivatives market as an objective prerequisite for sustainable development of the global financial system
O Novak, O Melnychenko, O Oliinyk
E3S Web of Conferences 307, 02002, 2021
52021
Роль фінансового моніторингу у забезпеченні фінансової безпеки держави
ОС Новак, НІ Дідківська
Ефективна економіка, 2016
52016
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ СЕК''ЮРИТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
ОС Новак
Економічні науки. Серії: Економіка та менеджмент, Регіональна економіка …, 2012
5*2012
CONCEPT OF FINANCIAL RENT IN APPLIED ECONOMIC SCIENCES
O Petruk, T Osadchaya, O Novak
European Cooperation 8 (15), 217-229, 2017
42017
Роль и место инвестиционных фондов в операциях секьюритизации активов в Украине
АМ Петрук, ОС Новак
Финансы и кредит, 36-42, 2013
42013
ІНСТРУМЕНТИ СЕК''ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
ОС Новак
Економічний форум, 487-495, 2012
42012
Rol finansovoho monitorynhu u zabezpechenni finansovoi bezpeky derzhavy [The role of financial monitoring in ensuring the financial security of the state]
OS Novak, NI Didkivska
Efektyvna ekonomika, 2016
32016
Розвиток фінансів в умовах відкритої економіки: монографія
ММ Александрова
Житомир, 2012
32012
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СЕКЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ
ОС Новак
Problems of design and development of human communities self-organization …, 2011
32011
Інструменти сек’юритизації активів на основі інвестиційних фондів
ОС Новак
ЖДТУ, 2015
22015
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ СЕК''ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ
ОС Новак
Економічні науки. Серії: Економіка та менеджмент, Регіональна економіка …, 2013
22013
Теоретичний аспект сек'юритизації активів
ОС Новак
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: фінанси і …, 2011
22011
Ідентифікація сутності та загальних принципів митного контролю
СВ Бардаш, ОС Новак
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20