Подписаться
Оксана Новак / Novak O
Оксана Новак / Novak O
доцент кафедри фінансів і цифрової економіки, Державний університет «Житомирська політехніка»
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення
ОМ Петрук, ОС Новак
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 48-55, 2017
46*2017
Банкiвськi операцiї: навч. посiбн
ОМ Петрук, СЗ Мошенський, ОС Новак
39*2011
Sutnist'kryptovaljuty jak metodologichna peredumova i'i'oblikovogo vidobrazhennja
OM Petruk, OS Novak
Visnyk ZhDTU, 82, 2017
24*2017
Concept and classification of derivative financial instruments as a methodological precision on their regulation on the financial services market
O Petruk, O Novak, T Osadcha
Baltic Journal of Economic Studies 5 (3), 135-144, 2019
152019
Роль фінансового моніторингу у забезпеченні фінансової безпеки держави
ОС Новак, НІ Дідківська
Ефективна економіка, 2016
10*2016
Управління ризиками сек’юритизації інвестиційних фондів
ОМ Петрук, ОС Новак
Облік і фінанси, 86-90, 2012
10*2012
CONCEPT OF FINANCIAL RENT IN APPLIED ECONOMIC SCIENCES
O Petruk, T Osadchaya, O Novak
European Cooperation 8 (15), 217-229, 2017
8*2017
Development of the system of mortgage lending of agricultural enterprises
I Hryhoruk, O Petruk, O Novak
Publishing house “Ruta”, Zhytomyr, 2015
8*2015
The essence of cryptocurrency as a methodological prerequisite for its accounting reflection
O Petruk, OS Novak
Visnyk of ZhSTU 4 (82), 48-55, 2017
72017
Роль похідних фінансових інструментів у забезпеченні фінансової безпеки держави
СВ Бардаш, ОА Лаговська, ОС Новак
Ефективна економіка, 2021
62021
Improving the regulation of the derivatives market as an objective prerequisite for sustainable development of the global financial system
O Novak, O Melnychenko, O Oliinyk
E3S Web of Conferences 307, 02002, 2021
62021
Концепція формування та розвитку ринку сек’юритизації в Україні
ОС Новак
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 486-498, 2012
5*2012
ІНСТРУМЕНТИ СЕК''ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
ОС Новак
Економічний форум, 487-495, 2012
52012
Ідентифікація сутності та загальних принципів митного контролю
СВ Бардаш, ОС Новак
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2020
42020
Status and prospects of using derivative financial instruments for cryptocurrencies
OM Petruk, OS Novak
Accounting and Finance 3 (89), 60-65, 2020
4*2020
Роль и место инвестиционных фондов в операциях секьюритизации активов в Украине
АМ Петрук, ОС Новак
Финансы и кредит, 36-42, 2013
42013
Фінансова модель діяльності регіонального підрозділу страхової компанії
ОМ Петрук, АЮ Полчанов, ОС Новак, СМ Дячек
32021
Роль аграрних розписок у розвитку кредитування сільськогосподарських підприємств
ОМ Петрук, ОС Новак
Ефективна економіка, 2020
32020
Розвиток фінансів в умовах відкритої економіки: монографія
ММ Александрова
Житомир, 2012
32012
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СЕКЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ
ОС Новак
Problems of design and development of human communities self-organization …, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20