Підписатись
Андрей Коляда
Андрей Коляда
ОНПУ, ИПТДМ, кафедра УСБЖД
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Автоматизация извлечения информации из наукометрических баз данных
АС Коляда, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем, 96-99, 2013
442013
Наукометрические данные научного издания управление развитием сложных систем
ВД Гогунский, АС Коляда, ВА Яковенко
Управління розвитком складних систем, 6-11, 2014
172014
Извлечение информации из слабоструктурированных веб-страниц
АС Коляда, ВД Гогунский
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (9 (67)), 51-54, 2014
132014
Применение латентного размещения Дирихле для анализа публикаций из наукометрических баз данных
АС Коляда, ВА Яковенко, ВД Гогунский
Праці Одеського політехнічного університету, 186-191, 2014
122014
Достоверность идентификации авторства научных публикаций на основе латентно семантического анализа
АС Коляда, ВД Гогунский
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (2 (69)), 36-40, 2014
102014
Особливості цитування наукових публікацій у Інтернет-просторі
ВД Гогунський, ВО Яковенко, АС Коляда
Редакційна рада збірника: Нестеренко СА, проректор, д-р техн. наук, проф …, 2014
72014
Латентно-семантический подход для анализа информации из наукометрических баз данных
АС Коляда
Управління розвитком складних систем, 2014
72014
Разработка проекта информационно-аналитической системы извлечения и обработки информации из наукометрических баз данных/Коляда АС, Негри АА, Колесникова ЕВ
АС Коляда
Управління проектами: стан та перспективи. Матеріали IX Міжнар. наук.-практ …, 2013
72013
Разработка концепции системы наукометрической базы даннях
ВД Гогунський, ВА Яковенко, АС Коляда
Управління розвитком складних систем, 143-147, 2014
62014
Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання
ВД Гогунський, АС Коляда, ГО Оборський
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи, 3-12, 2014
52014
The development of the system concept of scientometric databases
VD Gogunsky, VO Iakovenko, AS Kolyada
Управління розвитком складних систем, 143-147, 2014
42014
ЛАТЕНТНО СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНТЕНТА ВЕБ-СТРАНИЦ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ
АЕ Колесников, АС Коляда, ВЕ Яковенко
МАТЕРІАЛИ ПЕРШОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З АДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ …, 2015
22015
МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЕКТАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА
КВ Колеснікова
Редакційна рада збірника: Нестеренко СА, проректор, д-р техн. наук, проф …, 2014
22014
Управління проектами: стан та перспективи
АС Коляда
матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф./АС Коляда, АА Негри, ЕВ Колесникова …, 2013
22013
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА НУКОМЕТРИЧНИМИ ДАНИМИ SCOPUS
АС Коляда, ВА Волобоєв, ВД Гогунський
Редакційна рада збірника: Нестеренко СА, проректор, д-р техн. наук, проф …, 2014
12014
Наукометричні дані наукового видання «Управління розвитком складних систем»
ВД Гогунський, АС Коляда, ВА Яковенко
Управління розвитком складних систем, 2014
12014
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ОСНОВНЫХ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ
ВД Гогунский, АС Коляда
2015
СТРУКТУРА МЕТАДАННЫХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ И ИХ КАТЕГОРИЗАЦИЯ
АС Коляда, ВО Яковенко
2015
О взаимосвязи некоторых нетрадиционных информационных систем обучения и САПР строительных специальностей
ТЮ Сафонова, АС Коляда
Системы автоматизированного проектирования на транспорте, 163-165, 2014
2014
АС Коляда
О БАЗ
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20