Подписаться
Іван Батраченко
Іван Батраченко
Університет митної справи та фінансів
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічні закономірності розвитку антиципації людини
ІГ Батраченко, ИГ Батраченко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара., 2010
61*2010
Кадрові служби органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні: монографія
БП Колесніков, ІГ Батраченко
Донецьк: Норд-Прес, 2006
222006
Психологія розвитку антиципації людини
ІГ Батраченко
Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996
191996
Психологія життєвої антиципації особистості
ІГ Батраченко, ОГ Рихальська
Д.: Вид-во ДДУ, 2009
182009
Вступ до психології антиципації
ІГ Батраченко
Д.: Вид-во ДНУ, 1996
131996
Формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки
НП Волкова, ІГ Батраченко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
102015
Концептуалізація феномена антиципації у психології
ІГ Батраченко, НО Полякова, АА Плошинська
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Педагогіка і психологія, 24, 2011
102011
Основи психологічної теорії антиципації: монографія
ІГ Батраченко
Д.: Вид-во ДНУ, 2012
92012
Уявлення державних службовців про особисті та ділові якості, що визначають ефективність професійної діяльності
С Серьогін, І Батраченко, С Соколовський
Актуал. пробл. держ. упр.: зб. наук. пр.—Д.: ДРІДУ НАДУ, 172-181, 2006
82006
Відмінності репрезентації образу жінки-політика у свідомості молоді та представників зрілого віку.[Електронний ресурс]
ІГ Батраченко, ТІ Рудик
ІГ Батраченко, ТІ Рудик–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal …, 2008
72008
Перфекціонізм як теоретична та практична проблема професіоналізації державного службовця
ІГ Батраченко, ОО Лоза
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля: Серія …, 2011
62011
Антиципація як продукт еволюції
ІГ Батраченко
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 2009
62009
Політична антиципація як предмет психологічного дослідження
ІГ Батраченко, О Данцева
Проблеми політ. психології та її роль у становленні громадянина Української …, 2005
62005
Зазирнути в майбутнє або антиципація в дошкільному віці
ІГ Батраченко
Дошкільне виховання, 5-9, 2010
52010
Структура та рівні розвитку автобіографічної антиципації особистості
ІГ Батраченко
Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки …, 2008
52008
Реліктові форми пралогічної антиципації у сучасній культурі
ІГ Батраченко
Філософія. Культура. Життя.–Міжвуз. Зб. Наук. праць. Вип 20, 37, 2003
42003
Розвиток антиципації в період дорослості
ІГ Батраченко
Наук. часоп. НПУ ім. МП Драгоманова. Сер, 54-60, 0
4
Соціальна тривожність у міжособистісній взаємодії студентів
І Батраченко, М Сурякова, І Учитель
Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки, 3-7, 2021
32021
Міжнародні стратегії просування рівності жінок і чоловіків як фактор розвитку гендерної політики в галузі освіти на пострадянському просторі
СМ Гришак
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2013
32013
Трансформація у постлюдину як потенційний вектор розвитку елітарноорієнтованих життєвих домагань сучасної молоді
ІГ Батраченко, ТЮ Мозгова
Сумський державний університет, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20