Иван Батраченко
Иван Батраченко
Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія антиципації: монографія
ІГ Батраченко
Вид-во ДНУ, 2009
43*2009
Кадрові служби органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні: монографія
БП Колесніков, ІГ Батраченко
Донецьк: Норд-Прес, 2006
182006
Психологія розвитку антиципації людини
ІГ Батраченко
Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996
151996
Формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки
НП Волкова, ІГ Батраченко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
72015
Концептуалізація феномена антиципації у психології
ІГ Батраченко, НО Полякова, АА Плошинська
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Педагогіка і психологія, 24, 2011
72011
Основи психологічної теорії антиципації: монографія
ІГ Батраченко
Д.: Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2012
62012
Політична антиципація як предмет психологічного дослідження
І Батраченко, О Данцева
Проблеми політ. психології та її роль у становленні громадянина Української …, 2005
62005
Вступ до психології антиципації
ІГ Батраченко
Д.: Вид-во ДНУ, 1996
61996
Структура та рівні розвитку автобіографічної антиципації особистості
ІГ Батраченко
Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки …, 2008
52008
Уявлення державних службовців про особисті та ділові якості, що визначають ефективність професійної діяльності
С Серьогін, І Батраченко, С Соколовський
Актуал. пробл. держ. упр.: зб. наук. пр.–Д.: ДРІДУ НАДУ, 172-181, 2006
42006
Реліктові форми пралогічної антиципації у сучасній культурі
ІГ Батраченко
Філософія. Культура. Життя.–Міжвуз. Зб. Наук. праць. Вип 20, 37, 2003
42003
Сприймання та очікування в структурі конфлікту
ІГ Батраченко, ОА Коновалова
Конфлікти в суспільстві: Діаг ностика і профілактика/Тези ІІІ ї Міжн. наук …, 1995
41995
Розвиток антиципації в період дорослості
ІГ Батраченко
Наук. часоп. НПУ ім. МП Драгоманова. Сер, 54-60, 0
4
Міжнародні стратегії просування рівності жінок і чоловіків як фактор розвитку гендерної політики в галузі освіти на пострадянському просторі
СМ Гришак
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер …, 2013
32013
Трансформація у постлюдину як потенційний вектор розвитку елітарноорієнтованих життєвих домагань сучасної молоді
ІГ Батраченко, ТЮ Мозгова
Сумський державний університет, 2013
32013
Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації державної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні
ІГ Батраченко, ЛЛ Прокопенко
Державне будівництво, 2011
32011
Антиципація як продукт еволюції
ІГ Батраченко
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 2009
32009
Відмінності репрезентації образу жінки-політика у свідомості молоді та представників зрілого віку.[Електронний ресурс]
ІГ Батраченко, ТІ Рудик
ІГ Батраченко, ТІ Рудик–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal …, 2008
32008
Розвиток кадрових служб органів виконавчої влади в контексті адаптації державної служби України до стандартів ЄС
І Батраченко, Б Колєсніков
Актуал. пробл. європ. та євроатлант. інтеграції України: матеріали реґіон …, 2004
32004
Психологія політичного вибору: перспективи розвитку
ІГ Батраченко
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 2001
32001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20