Подписаться
Іван Батраченко
Іван Батраченко
Університет митної справи та фінансів
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічні закономірності розвитку антиципації людини
ІГ Батраченко, ИГ Батраченко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара., 2010
55*2010
Кадрові служби органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні: монографія
БП Колесніков, ІГ Батраченко
Донецьк: Норд-Прес, 2006
222006
Психологія розвитку антиципації людини
ІГ Батраченко
Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996
181996
Психологія життєвої антиципації особистості
ІГ Батраченко, ОГ Рихальська
Д.: Вид-во ДДУ, 2009
152009
Психологія розвитку антиципації людини: монографія
ІГ Батраченко
Д.: Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 1996
141996
Концептуалізація феномена антиципації у психології
ІГ Батраченко, НО Полякова, АА Плошинська
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Педагогіка і психологія, 24, 2011
122011
Формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки
НП Волкова, ІГ Батраченко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
82015
Основи психологічної теорії антиципації: монографія
ІГ Батраченко
Д.: Вид-во ДНУ ім. О. Гончара, 2012
82012
Уявлення державних службовців про особисті та ділові якості, що визначають ефективність професійної діяльності
С Серьогін, І Батраченко, С Соколовський
Актуал. пробл. держ. упр.: зб. наук. пр.–Д.: ДРІДУ НАДУ, 172-181, 2006
72006
Політична антиципація як предмет психологічного дослідження
ІГ Батраченко, О Данцева
Проблеми політ. психології та її роль у становленні громадянина Української …, 2005
62005
Відмінності репрезентації образу жінки-політика у свідомості молоді та представників зрілого віку.[Електронний ресурс]
ІГ Батраченко, ТІ Рудик
ІГ Батраченко, ТІ Рудик–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal …, 2000
62000
Перфекціонізм як теоретична та практична проблема професіоналізації державного службовця
ІГ Батраченко, ОО Лоза
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля: Серія …, 2011
52011
Зазирнути в майбутнє або Антиципація в дошкільному віці/Іван Батраченко, Віта Коваленко, Тетяна Кубричеко
І Батраченко
Дошкільне виховання, 5-9, 2010
52010
Антиципація як продукт еволюції
ІГ Батраченко
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 2009
52009
Міжнародні стратегії просування рівності жінок і чоловіків як фактор розвитку гендерної політики в галузі освіти на пострадянському просторі
СМ Гришак
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2013
42013
Структура та рівні розвитку автобіографічної антиципації особистості
ІГ Батраченко
Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спец …, 2008
42008
Реліктові форми пралогічної антиципації у сучасній культурі
ІГ Батраченко
Філософія. Культура. Життя.–Міжвуз. Зб. Наук. праць. Вип 20, 37, 2003
42003
Вступ до психології антиципації: навч. посібник
ІГ Батраченко
Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996
41996
Розвиток антиципації в період дорослості
ІГ Батраченко
Наук. часоп. НПУ ім. МП Драгоманова. Сер, 54-60, 0
4
Трансформація у постлюдину як потенційний вектор розвитку елітарноорієнтованих життєвих домагань сучасної молоді
ІГ Батраченко, ТЮ Мозгова
Сумський державний університет, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20