Кафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій
Київський національний університет будівництва і архітектури
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Введение в информатику природы
ЮН Тесля
Маклаут, 2010
1282010
Управление проблемами в методологии проектно-векторного управления образовательними средами
АА Белощицкий
Управління розвитком складних систем, 104-107, 2012
752012
Несиловое взаимодействие
ЮН Тесля
К.: Кондор, 2005.–196 с, 2005
742005
Параметры цитируемости научных публикаций в наукометрических базах данных
ВН Бурков, АА Белощицкий, ВД Гогунский
Управління розвитком складних систем, 134-139, 2013
602013
Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
К.: Знання 242, 2005
432005
Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 50-58, 2012
402012
Метрологія та основи вимірювань: Навч. посіб
ВД Цюцюра, СВ Цюцюра
К.: Знання-Прес, 2003
382003
Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників для бюджетної сфери
СВ Цюцюра, О Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 87-91, 2012
362012
Інформаційна технологія управління проектами на базі ERPP (enterprise resources planning in project) та APE (administrated projects of the enterprise) систем
ЮМ Тесля, АО Білощицький, НЮ Тесля
Управління розвитком складних систем, 2010
312010
Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання
СВ Палій
Управління розвитком складних систем, 152-156, 2013
222013
Разработка технологии коррекции алиментарно-зависимых факторов риска артериальной гипертонии в первичном звене здравоохранения
ОВ Измайлова
ФГУ" Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины", 2008
192008
Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей
СВ Цюцюра
К.: Науковий світ, 2007
192007
Створення структурної моделі інформаційно-організаційного середовища підготовки та соціальної адаптації іноземних студентів
СВ Палій
КНУБА, 2011
152011
Модель мультипроекта модернизации системы управления качеством подготовки специалистов в вузах всех уровней аккредитации
ЮН Тесля, ИЮ Потай
Управление проектами и развитие производства, 2006
152006
Как сделать, чтобы методология управления проектами работала на практике
ЮН Тесля
Управління проектами: стан та перспективи, 336-338, 2013
142013
Застосування рефлекторного підходу до побудови інтелектуальних систем оцінки інвестиційних пропозицій
ЮН Тесля, ПВ Каюк, МЛ Чернова
КНУБА, 2009
142009
Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації
СВ Цюцюра, МІ Цюцюра
Управление проектами и развитие производства, 2008
142008
Методы проектирования матричных информационных технологий управления проектами
ЮН Тесля
Радиоэлектроника и информатика 2, 111-115, 1999
141999
Информационные технологии в управлении научно-образовательным процессом высшего учебного заведения
АО Билощицкий, ПП Лизунов, ЛД Мыснык, ЮН Тесля
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Науковий …, 2008
132008
Система задач и структура матричной информационной технологии управления высшим учебным заведением
ЮН Тесля, ИИ Оберемок
Вестник ЧИТИ 2, 8-12, 1999
131999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20