Подписаться
Николай Бурмака, Микола Бурмака, Nikolay Burmaka
Николай Бурмака, Микола Бурмака, Nikolay Burmaka
доцент кафедри економіки підприємства Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене khadi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі.
ММ Бурмака, ТМ Бурмака
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2011
642011
Сек'юритизація як інструмент регулювання ринку позикового капіталу: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні
МО Бурмака
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2008
162008
Сучасний стан фондового ринку в Україні
ЛО Петик
Науковий вісник НЛТУ України 25 (1), 344-350, 2015
152015
Індекс корпоративного управління в Україні: методологічні засади обчислення
Д Леонов
Ринок цінних паперів України, 73-86, 2007
152007
Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
ОМ Мозговий, МО Бурмака
Ринок цінних паперів України, 34-40, 1997
141997
Управлiння розвитком пiдприємства (на прикладi пiдприємств будiвельної галузi): монографiя
ММ Бурмака, ТМ Бурмака
132011
Сучасний стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування
ІА Дмитрієв, ММ Бурмака
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013
122013
Дослідження сутності поняття «Розвиток соціально-економічної системи»
ВГ Шинкаренко, ММ Бурмака, НН Бурмака
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2013
122013
Галузеві особливості розвитку дорожнього господарства
V Shinkarenko, M Burmaka
Экономика транспортного комплекса, 143a-153, 2011
112011
Ідентифікація креативних інвестицій в глобальній економіці
D Lukianenko, M Burmaka, T Halakhova
Міжнародна економічна політика, 7-20, 2016
82016
Класифікація типів розвитку соціально-економічних систем
ММ Бурмака, НН Бурмака
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014
82014
Исследование сущности понятия «Развитие социально-экономической системы»
ВГ Шинкаренко, НН Бурмака
Экономика транспортного комплекса, 73a-86, 2013
82013
Исследование сущности понятия «Развитие социально-экономической системы»
ВГ Шинкаренко, НН Бурмака
Экономика транспортного комплекса, 73a-86, 2013
82013
ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ»
ММ Бурмака
Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали, 248, 2013
82013
Громадянська культура як детермінанта становлення демократії в українському суспільстві
МП Бурмака
Політол. вісн.–К.: ІНТАС, 261-278, 2009
82009
Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій
Д Лук’яненко, О Мозговий, М Бурмака
Міжнародна економічна політика, 5-28, 2015
72015
Саморегулювання на фондовому ринку: суперечливість концепцій та адаптація міжнародних стандартів в Україні
М Бурмака
Ринок цінних паперів України, 11-18, 2007
72007
Регулювання фондового рину в Україні
МО Бурмака
Фінанси україни, 78-84, 1998
71998
Top management motivation in global corporations
D Lukianenko, O Mozhovyi, M Burmaka
International economic policy, 5, 2015
62015
Визначення ставки дисконту оцінки інвестиційних проектів державно-приватних партнерств
ММ Бурмака
Сталий розвиток економіки, 150-155, 2014
62014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20