Подписаться
Николай Бурмака, Микола Бурмака, Nikolay Burmaka
Николай Бурмака, Микола Бурмака, Nikolay Burmaka
доцент кафедри економіки підприємства Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене khadi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління розвитком підприємства на прикладі підприємств будівельної галузі.
ММ Бурмака, ТМ Бурмака
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2011
842011
Сучасний стан фондового ринку в Україні
ЛО Петик
Науковий вісник НЛТУ України 25 (1), 344-350, 2015
182015
Сучасний стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування
ІА Дмитрієв, ММ Бурмака
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 64-72, 2013
162013
Сек'юритизація як інструмент регулювання ринку позикового капіталу: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні
МО Бурмака
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2008
162008
Індекс корпоративного управління в Україні: методологічні засади обчислення
Д Леонов, М Бурмака, М Юрса
Ринок цінних паперів України, 73-86, 2007
152007
Дослідження сутності поняття розвиток соціально-економічної системи
ВГ Шинкаренко, ММ Бурмака
Економіка транспортного комплексу, 73-86, 2013
132013
Управлiння розвитком пiдприємства (на прикладi пiдприємств будiвельної галузi): монографiя
ММ Бурмака, ТМ Бурмака
132011
Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
ОМ Мозговий, МО Бурмака
Ринок цінних паперів України, 34-40, 1997
131997
Галузеві особливості розвитку дорожнього господарства
V Shinkarenko, M Burmaka
Экономика транспортного комплекса, 143a-153, 2011
122011
Ідентифікація креативних інвестицій у глобальній економіці
Д Лук'яненко, М Бурмака, Т Галахова
Міжнародна економічна політика, 7-20, 2016
112016
Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій
Д Лук’яненко, О Мозговий, М Бурмака
Міжнародна економічна політика, 5-28, 2015
112015
Класифікація типів розвитку соціально-економічних систем
ММ Бурмака
Економіка транспортного комплексу, 37-50, 2014
102014
Исследование сущности понятия «Развитие социально-экономической системы»
ВГ Шинкаренко, НН Бурмака
Экономика транспортного комплекса, 2013
92013
Исследование сущности понятия «Развитие социально-экономической системы»
ВГ Шинкаренко, НН Бурмака
Экономика транспортного комплекса, 2013
92013
ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ»
ММ Бурмака
Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали, 248, 2013
82013
Громадянська культура як детермінанта становлення демократії в українському суспільстві
МП Бурмака
Політол. вісн.–К.: ІНТАС, 261-278, 2009
82009
Саморегулювання на фондовому ринку: суперечливість концепцій та адаптація міжнародних стандартів в Україні
М Бурмака
Ринок цінних паперів України, 11-18, 2007
72007
Розвиток фондового ринку і політика державного дирижизму в Україні
М Бурмака
Ринок цінних паперів України, 3-10, 2006
72006
Регулювання фондового рину в Україні
МО Бурмака
Фінанси україни, 78-83, 1998
71998
Top management motivation in global corporations
D Lukianenko, O Mozhovyi, M Burmaka
International Economic Policy, 5-27, 2015
62015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20