Галина Пушак
Галина Пушак
НУ "Львівська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
EVALUATION OF THE ENERGY SECURITY AS A COMPONENT OF NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY
HP Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz, Zinaida Zhyvko, Radosław Miśkiewicz
JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES, 307-317, 2019
372019
Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комплексу України: регіональний аспект
ЄМ Палига, ГІ Пушак, ЯЯ Пушак
Львів: Українська академія друкарства, 2009
172009
Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу
А Бутенко, М Войнаренко, В Ляшенко, БІ Пшик
132011
Потенціал забезпечення економічної безпеки підприємства: теоретичні аспекти
АМ Штангрет, ГІ Пушак
Економічний вісник Донбасу, 127-129, 2014
82014
Структурні трансформації економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія
ОІ Амоша
Інститут економіки промисловості НАН України, ТНЕУ МОНмолодьспорту України …, 2011
72011
До питання обліку регіональних активів
ЯЯ Пушак, ГІ Пушак
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009
42009
Sustainable development of informational sphere in Ukraine
Y Kotliarevskyy, A Melnikov, A Shtangret, H Pushak
European cooperation 8 (15), 80-87, 2016
12016
Інтелектуальна взаємодія у формуванні інтелектуального потенціалу виробничо-торговельного підприємств
СВ Князь, ГІ Пушак, ЛЮ Холявка
Вісник економічної науки України, 2014
12014
Потенциал обеспечения экономической безопасности предприятия: теоретические аспекты
АМ Штангрет, ГИ Пушак
Экономический вестник Донбасса, 2014
12014
Синтез ймовірнісної моделі ієрархії загроз розвитку видавничо-поліграфічної галузі України
ЯВ Котляревський
Наукові записки [Української академії друкарства], 103-112, 2012
12012
Статистична оцінка активів суб’єктів господарювання регіону (на прикладі Львівської області)
ЯЯ Пушак, ГІ Пушак
Экономический вестник Донбасса, 2009
12009
Статистична оцінка зовнішньої торгівлі друкованою продукцією, поліграфічними матеріалами та обладнанням
АМ Штангрет, ГІ Пушак
Економічний вісник Донбасу, 122–131-122–131, 2008
12008
Проблеми безробіття молоді в Україні
Х Реут, ГІ Пушак
76-та Студентська науково-технічна конференція. Секція" Публічне управління …, 2018
2018
Проблеми формування системи управління збутовою діяльністю: експортний вектор
АС Завербний, МС Псуй, ГІ Пушак
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2018
2018
Управління конкурентоспроможністю в сучасних умовах господарювання
ПГ І.
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: Публічне управління та …, 2018
2018
Exchange rate problems as an indicator of problems in governing the national economy
B Ilychok, Z Poplavska, V Gumenyuk, H Pushak
Annals of Marketing Management & Economics 3 (2), 17-29, 2017
2017
Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографія
НВ Блага, СВ Васильчак, ІБ Висоцька, МВ Вінічук, НВ Галайко, ...
Ліга-Прес, 2017
2017
Проблеми та перспективи стратегічного управління енергетичною безпекою на засадах функціонального підходу
ГІП А. С. Завербний
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2016
2016
Суб’єкт видавничої діяльності: проблеми визначення правового статусу
КО Наумова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
2015
Проблемні аспекти взаємовідносин вітчизняних товаровиробників та торговельних мереж
ГІ Пушак
Простір-М, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20