Подписаться
Евгения Анатольевна Захарина, Євгенія Анатоліївна Захаріна, Ye Zakharina
Евгения Анатольевна Захарина, Євгенія Анатоліївна Захаріна, Ye Zakharina
Національний університет "Запорізька політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене zp.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
ЄА Захаріна
Київ (Zakharina, E. A (2008). Formation of the motivation the motor activity …, 2008
1012008
Формирование мотивации к двигательной активности в процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений
ЕА Захарина
На соиск. ученой степни канд. наук по физ. восп. и спорту 24 (02), 2008
582008
Аналіз захворюваності студентів гуманітарних ВНЗ
О Благій, Є Захаріна
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 4, 8-12, 2006
382006
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування технологій оздоровчого фітнесу
ЄА Захаріна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
302015
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи: теорія та методика
Є Захаріна
Запоріжжя : КПУ, 2012
302012
Анализ физического здоровья студентов классического приватного университета
ЕА Захарина
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
302009
Мотивация к физкультурно-оздоровительной деятельности студентов
ЕА Захарина
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
292009
Рухова активність студентів вищих навчальних закладів
Є Захаріна
Молода спортивна наука України./Є. Захаріна//Молода спортивна наука україни …, 2004
262004
Організаційні умови вдосконалення фізичного виховання у вищому закладі освіти
ЄА Захаріна
Спортивний вісник Придніпров’я, 64-67, 2007
222007
Technology for correcting postural disorders in primary school-age children with hearing impairment during physical education
MO VITALII KASHUBA, SVITLANA SAVLIUK, LIUDMYLA CHALII, IEVGENIIA ZAKHARINA ...
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 20, pp 939 – 945,, 2020
21*2020
Організаційно-педагогічні умови формування мотивації студентів до рухової активності в процесі фізичного виховання
ОЛ Благій, ЄА Захаріна
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 4, 92-96, 2009
142009
Структура двигательной активности студентов нефизкультурных ВУЗов
А Благий, Е Захарина
Современный спорт и спорт для всех 7, 337-339, 2004
132004
Організація занять з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп
ЄА Захаріна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
122015
Позакласна та позашкільна оздоровчо-виховна робота як передумова зміцнення здоров’я школярів
ЄА Захаріна
Педагогіка, психологія та медико-біолог. пробл. фіз. виховання і спорту Вип …, 2011
122011
Формування мотивацiї до рухової активностi у процесi фiзичного виховання студентiв вищих навчальних закладiв
ЕА Захарiна
112008
Peculiarities of professional preparation of physical education students for health-related activities
D Myroslava, Z Ievgeniia, H Iryna, R Olha, H Victoria
Journal of Physical Education and Sport 20, 318-323, 2020
102020
Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи
ЄА Захаріна
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
102011
Изучение мотивов и интересов студентов к физкультурно-оздоровительным занятиям
АЛ Благий, ЕА Захарина
Современный олимпийский спорт и спорт для всех: VII Междунар. науч. конгресс …, 2003
102003
Fitness correction of men using an “outdoor activity”
RH Oeksandr Apaychev, Ievgeniia Zakharina, Iryna Hrybovska, Maryan Pityn
Journal of Physical Education and Sport., P. 2382 −2388., 2018
9*2018
Організація спортивної анімації
АВ Віндюк, АВ Виндюк, АГ Захаріна, АГ Захарина, ЄА Захаріна, ...
Класичний приватний університет, 2014
92014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20