Петруха Сергій Валерійович / Sergiy Petruha / Петруха Сергей Валерьевич
Петруха Сергій Валерійович / Sergiy Petruha / Петруха Сергей Валерьевич
ДННУ "Академія фінансового управління"
Подтвержден адрес электронной почты в домене afu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологічні засади аналізу фінансового стану хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України
С Петруха, М Колотуша
Економіст.–2007.-ғ 5, 15-27, 2007
172007
Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування
А Забловський, С Петруха, Н Назукова
Економіст, 6-12, 2015
152015
Наукові підходи до побудови системи стимулювання інвестування економіки України
СВ Петруха
Актуальні проблеми економіки, 65, 2006
132006
Інноваційна активність підприємств харчової промисловості: упорядкування та динаміка параметрів (таблиці)
М Колотуша
Економіст, 2007
122007
Парадигма регіонального інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств України
Н Жужукіна, С Петруха, М Колотуша, Н Жужукина, С Петруха, ...
102008
Ринкова трансформація аграрного сектору економіки України: від аграрної кризи до формування підвалин реалізації Глобальних Цілей Сталого Розвитку
СВ Петруха
Агросвіт, 3-46, 2017
82017
Еволюція методологічних підходів до дослідження аграрних криз
СВ Петруха
Агросвіт, 16-34, 2017
72017
Економічна стратегія промислових підприємств: методологія, теорія та практика
СВ Петруха, НМ Петруха
Ефективна економіка, 2013
62013
До питання природи та ідентифікації структурних зрушень в економіці: методологічний аспект
С Петруха, Н Петруха
Економіст, 23-26, 2013
52013
Методологія комплексного аналізу інноваційної активності вітчизняної харчової індустрії
С Петруха
Економіст, 2007
52007
Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення
В Голян, С Петруха, А Забловський
Економіст, 8-17, 2017
42017
Сировинна орієнтація аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та секторальні особливості
Н Петруха, С Кузьменко
Економіст, 29-32, 2017
32017
Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України в умовах формування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом
С Петруха
Економіст, 17-20, 2015
32015
Сучасний стан і перспективні напрями державної підтримки молочного господарства України
НМН А.В. Забловський, С.В. Петруха
Бізнес Інформ, 153-165, 2015
3*2015
Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства в агрострахуванні
СВП С.С. Гасанов
Економіст, 17-22, 2014
32014
About The Nature And Identification Of Structural Changes In The Economy: Methodological Aspects
S Petrukha, N Petrukha
Ukrainian Journal Ekonomist, 23-26, 2013
32013
Фінансово-господарські показники роботи харчової промисловості України: аналіз фінансових результатів
С Пеструха, М Колотуша
Економіст, 2006
32006
Генезис та еволюція податкової детермінанти в типологізованих моделях інвестиційної поведінки
НН А. Забловський, С. Петруха
Black Sea Scientific Journal of Academic Research, 20-25, 2015
22015
Effective average tax rates as a criterion of investment in agricultural sector of national economy
S Petrukha, N Nazukova
Ukrainian Journal Ekonomist, 18-24, 2015
22015
Метаморфози базових інструментів державної аграрної політики
СВ Петруха, НМ Петруха, КС Куницький
Бизнес Информ, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20