Кафедра журналістики та нових медіа
Кафедра журналістики та нових медіа
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика викладання у вищій школі
ОВ Малихін, ІГ Павленко, ОО Лаврентьєва, ГІ Матукова
Київ: КНТ, 2014
372014
Педагогічна деонтологія: навч.-метод. посіб.
ЛЛ Хоружа
КМПУ ім. БД Грінченка, 2008
202008
Диференціація навчання в профільних класах біологічного спрямування (на матеріалі курсу" Загальна біологія")
ЯС Фруктова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
142003
Гра як художній прийом в епічному тексті (На матеріалі прози українських письменників 10-20-х років ХХ ст.)
СВ Жигун
–теорія літератури/Жигун Сніжана Віталіївна, 2009
112009
Екзистенційна природа символіки в поезії В. Стуса
ОА Росінська
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 06 «Теорія літератури»/ОА Росінська …, 2007
112007
Міжнародні критерії інформаційної безпеки держави: теоретико-методологічний аналіз
ЮВ Нестеряк
Публічне управління: теорія та практика, 62-67, 2014
102014
Сучасні форми позакласної роботи з учнями/Яна Фруктова
Я Фруктова
Біологія і хімія в школі, 29-31, 2007
52007
Методика навчання біології. Практикум. Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів біологічних спеціальностей/За ред. ІВ Мороза
ІВ Мороз, АД Гончар, ТЄ Буяло, ОА Цуруль, ЯС Фруктова
К.: НПУ імені МП Драгоманова 90, 2005
52005
До проблеми фундаменталізації змісту педагогічної освіти
ВП Покась, ЯС Фруктова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 70-74, 2013
42013
Міждисциплінарні зв’язки у контексті інноваційних технологій фахової підготовки телевізійних репортерів
АЛ Лісневська
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
42012
Інтертекстуальна гра в епічному тексті (на матеріалі української прози 20-х років ХХ ст.)
С Жигун
Питання літературознавства, 129-134, 2009
42009
Культура сучасної української мови: довідник для всіх
ОА Росінська
БАО, 2009
42009
Політична пропаганда як засіб формування громадської думки
АС Сніжко
ступеня канд. політ. наук: спец.: 23.00. 03 «Політична культура та ідеологія …, 2012
32012
Сучасні підходи щодо окреслення соціально-комунікативної компетентності фахівців
ЯС Фруктова
Вища освіта України 1 (3), 76-79, 2012
32012
До питання проектування сучасного освітнього середовища
ЯС Фруктова
Освітнє середовище як методична проблема: зб. наук. пр.–Херсон: Вид-во ХДУ …, 2006
32006
Формування професійного мислення майбутніх телевізійних репортерів у процесі фахової підготовки
АЛ Лісневська
Лісневська Аліна Леонідівна.–Луганськ, 2011.–324 с, 0
3
Фундаменталізація змісту професійної освіти як сучасна педагогічна проблема. 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи:[зб. матер. міжнарод. наук …
ЯС Фруктова
Київ (22 травня 2014 р.), 310-316, 0
3
Лабіринти і горизонти українського неореалізму: монографія
СВ Жигун
Biznespolihraf, 2015
22015
Суспільне мовлення як механізм відкритого інформаційного суспільства в Україні
Ю Нестеряк
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2015
22015
Розвиток інформаційного законодавства в контексті становлення інформаційного суспільства: зарубіжний досвід
ЮВ Нестеряк
Університетські наукові записки, 254-260, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20