Подписаться
Володимир Романович Кобельник (Volodymyr Kobelnyk)
Володимир Романович Кобельник (Volodymyr Kobelnyk)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика дослідження кінематичної точності механізму подач вертикально-свердлильних верстатів на прикладі верстата моделі 2Н118
ВР Кобельник, ПД Кривий
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 2010
202010
Підвищення ефективності процесу свердління наскрізних отворів регулюванням подачі
ВР Кобельник
Кобельник Володимир Романович, 2013
182013
Probability-statistical estimation method of feed influence on the tangential cutting force under turning
V Krupa, N Tymoshenko, V Kobelnyk, I Petrechko
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 114 (1), 2022
132022
ЖОРСТКІСТЬ ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТТІВ
ВР Кобельник, ПД Кривий
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки", 34-40, 2007
132007
Використання методу ітерацій для дослідження точності подач металорізальних верстатів
ВР Кобельник, ВВ Крупа, НМ Тимошенко
Краматорськ: Донбаська державна машинобудівна академія, 2018
122018
Методи вимірювання головного заднього кута спірального свердла
ПД Кривий, ВР Кобельник, ВІ Продан, ВГ Яковлєв
Науковий вісник Херсонської державної морської академії 2 (7), 145-155, 2012
112012
Ефективність керованого процесу свердління наскрізних отворів шляхом забезпечення зміни подачі
ВР Кобельник
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 76-82, 2014
92014
Вплив головного заднього кута спірального свердла на осьове зусилля і крутний момент при свердлінні
ПД Кривий
ПД Кривий, ВР Кобельник/Надійність інструменту та оптимізація технологічних …, 2006
82006
Конструкторсько-технологічне забезпечення зменшення задирок при наскрізному свердлінні
ПД Кривий, ВР Кобельник
Всеукраїнська молодіжна конференція «Машинобудування України очима молодих …, 0
8
Research of non-resonant oscillations of the" telescopic screw-fluid medium" system.
OL Lyashuk, IB Hevko, VZ Hud, IG Tkachenko, OV Hevko, MO Sokol, ...
62022
Про характер зміни подачі при виході інструмента з тіла заготовки в процесі свердління наскрізних отворів
ПД Кривий, ВР Кобельник, МІ Кузьмін
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
62012
Метод оцінювання статичної точності кінематичних ланцюгів подач консольних фрезерних верстатів
ПД Кривий, ВР Кобельник, ВВ Крупа, НМ Тимошенко
Прогресивні технології в машинобудуванні: збірник наукових праць IХ-ої …, 2020
52020
Investigation of Bulk Material Transportation by Screw Conveyer with Hinge-Pan Operating Device
O Lyashuk, R Rohatynskyi, I Hevko, O Dmytriv, O Tson, I Tkachenko, ...
Key Engineering Materials 948, 169-182, 2023
42023
Проектування токарних різців
ВВ Шанайда, ПД Кривий, ВР Кобельник
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020
22020
Приведена сила тертя і величина відпружинення при переміщенні прямокутної карточки в криволінійному каналі
ПД Кривий, АА Сеник, ВР Кобельник
Міжвузівський збірник “Наукові нотатки” ЛДТУ.–Луцьк, 192-198, 2005
22005
Improved Method for Determining the Feed Influence on the Tangential Cutting Force During Re-drilling, Countersinking and Boring Based on the Small Sample Theory
V Krupa, V Kobelnyk, A Hahaliuk, V Dzyura, N Tymoshenko
Periodica Polytechnica Mechanical Engineering, 2024
12024
Обґрунтування параметрів спеціального трикулачкового патрона для затиску тонкостінних циліндричних заготовок
В Крупа, В Кобельник, А Гагалюк
Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 128-137, 2023
12023
Уточнений метод апріорно-емпіричних функцій визначення закону розподілу та його характеристик на основі малої вибірки
ПД Кривий, НМ Тимошенко, ВО Дзюра, ВР Кобельник
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
12020
Substantiation of parameters for three-cutter boring head with allowance and feed distribution and asymmetric cutter position
P Kryvyi, V Krupa, V Kobelnyk, K Yaroslav
Вісник Тернопільського національного технічного університету 96 (4), 57-69, 2020
12020
Дослідження макрогеометрії поперечних перерізів циліндричних поверхонь на прикладі шкворневих втулок
ПД Кривий, АА Сеник, ВО Дзюра, ВР Кобельник
СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТІ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20