Дмитро Костюк
Дмитро Костюк
НУБіП України, гуманітарно-педагогічний факультет, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація і ремонт електрообладнання і засобів автоматизації”
ВВ Синенко, ДА Костюк
Вид. центр «Азбука», 2011
18*2011
Формування фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків
ЕАО Костюк Д.А.
НУБіП України, 2017
13*2017
Формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків сільського господарства у процесі вивчення спеціальних дисциплін
ДА Костюк
Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних …, 2012
132012
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Експлуатація і ремонт електрообладнання і засобів автоматизації”
ОВ Санченко, ДА Костюк
Вид. центр «Азбука», 2011
12*2011
Структура фахової компетентності майбутніх інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва
ДА Костюк
Нові технології навчання 1 (67), 170-175, 2011
6*2011
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Експлуатація і ремонт електрообладнання і засобів автоматизації”
ОВ Санченко, ДА Костюк
Вид. центр «Азбука», 2011
4*2011
Педагогічні умови формування фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства
ДА Костюк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
32014
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електричне освітлення та опромінення”
ЛС Червінський, ОМ Берека, ГМ Борщ, ЛО Сторожук, ДА Костюк
Вид. центр НУБіП України, 2010
2*2010
Податковий борг: сутність та явище
О Тимченко
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2009
22009
Емпірична оцінка доцільності моніторингу інформаційного простору Інтернет в економічних дослідженнях
ІП Твердохліб, НА Блонський, ДВ Костюк
Електронне наукове фахове видання “Економіка і ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINE’S …, 2017
12017
Аналіз сформованості фахової компетентності в майбутніх техніків-електриків сільського господарства
ДА Костюк
Педагогіка вищої та середньої школи, 63-68, 2015
12015
Методика формування фахової компетентності майбутніх техніків-електриків сільського господарства
ВВ Ягупов, ДА Костюк
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2015
12015
Методичні аспекти проведення лабораторних занять з технічних дисциплін у майбутніх інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва
ДА Костюк
Науковий вісник НУБіП України 2 (155), 134-142, 2010
12010
Методичні аспекти проведення лабораторних занять з технічних дисциплін у майбутніх інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва
ДА Костюк
Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти …, 2008
12008
Технічна компетентність інженера – енергетика: творчий аспект
ДА Костюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти 14, 103-110, 2006
12006
PSYCHOLOGICAL ESSENCE ENERGETIC PROFESSIONAL THINKING AGRICULTURAL PRODUCTION
ДА Костюк
Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія», 2018
2018
ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Д Костюк
Теорія і методика професійної освіти, 2018
2018
СЕМАНТИКА І СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
ДА Костюк
ББК 74.58 я431 З-41, 57, 2018
2018
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАЙНОЙ ДИПЛОМАТИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ТА ЕЕ ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ДА Костюк
Молодий вчений, 437-443, 2016
2016
Особливості функціонування таємної дипломатії у міжнародних відносинах та її основні компоненти
ДА Костюк
Молодий вчений, 437-443, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20