Подписаться
Мария Мирошник
Мария Мирошник
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", экономический факультет, кафедра экономики и маркетинга
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України
I Shevchenko
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 211-211, 2018
102018
Інноваційний розвиток малих підприємств України
РГ Майстро, МВ Мірошник, ДС Майстро
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
62017
Сучасні тенденції та проблеми розвитку програм лояльності на споживчому ринку
МІ Ларка, МВ Мірошник, ВА Анохін, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2013
62013
Сфера туристичних послуг як об’єкт дослідження: проблеми та напрямки розвитку
МВ Мірошник, ЄО Лучна
Відповідальний секретар: проф. Слободянюк ММ, 508, 2016
52016
Конкурентоспроможність галузі як складова ефективності національної економіки
ОП Васюта, МВ Мірошник
Бізнес Інформ, 160-166, 2014
52014
Розробка моделі оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства
МВ Мірошник, ВМ Кобєлєв
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
42014
Маркетингові дослідження розвитку продуктових роздрібних мереж в Україні
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, СО Васильцова
Технологический аудит и резервы производства 1 (5 (21)), 94-98, 2015
32015
Фінансове планування як інструмент фінансового менеджменту промислового підприємства
МВ Мірошник, ІС Сєра
НТУ" ХПІ", 2012
32012
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
22019
Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку туристичних послуг
МВ Мірошник, РГ Майстро, ЄО Лучна
Бизнес Информ, 153-158, 2017
22017
Стратегічне планування: генезис, сучасність, перспективи
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Конкурентоспособность отрасли как составляющая эффективности национальной экономики
ЕП Васюта, МВ Мирошник
Бизнес Информ, 160-166, 2014
22014
Маркетингові дослідження міжнародних стандартів якості та безпеки упаковки
МВ Мірошник
НТУ" ХПІ", 2012
22012
Цифровий маркетинг як середовище інтерактивних технологій digital реклами
МВ Мірошник, ЛО Стрюк, ДО Копица
Бизнес Информ, 503-510, 2020
12020
Маркетингова діяльність підприємств
ОП Косенко, АІ Яковлєв, ПГ Перерва, СП Сударкіна, СО Васильцова, ...
12018
Формування іміджу підпиємства як фактору його конкурентоспроможності
МВ Мірошник, СВ Чернобровкіна, МО Журавльова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2014
12014
БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ МАРКЕТИНГ-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ХАР-ЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
М Мірошник, М Сердюк, Е Базарова
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
2020
Планування маркетингового аудиту
СЕ Кучіна, МВ Мірошник
2020
Стратегічні проблеми оновлення промислового виробництва України в сучасних умовах
СП Сударкіна, МІ Ларка, АІ Яковлев, ОП Косенко, ОМ Кітченко, ...
Друкарня" Мадрид", 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
МВ Мірошник, ЄО Лучна, ЯР Мартинов
Редакційна колегія та оргкомітет: проф. Малий ВВ (голова), проф. Слободя, 18, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20