Подписаться
Леонід Чуприна, Л. Чуприна, Leonid Chupryna
Леонід Чуприна, Л. Чуприна, Leonid Chupryna
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, НБУВ, https://orcid.org/0000-0002-0792-0155
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь
ВВГ ін.).
К.: НВЦ НБУВ, 2009
67*2009
Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства
ЛАЧ О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, Ю. М. Половинчак, Т. Ю ...
НАН Укра-їни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013
582013
Соціальні мережі як інструмент реалізації громадських ініціатив
Л Чуприна
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 54-68, 2015
362015
Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського . – К ., 201 4 …
ЛАЧ О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І . Попик, Ю. М. Половинчак , Т. Ю ...
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014
332014
Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К …
Л Чуприна
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2014
182014
Оперативна інформація в соціальних мережах: особливості обігу та використання бібліотеками
Л Чуприна
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 507-523, 2012
162012
Інформаційні ресурси НБУВ як джерело для підготовки інформаційно-аналітичної продукції
Л Чуприна
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 188 – 198, 2007
72007
Оперативна інтернет-інформація як чинник розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек України (кінець ХХ–початок ХХІ ст.)
ЛА Чуприна
із соц. комунікацій: спец. 27.00. 03. К., 2013, 0
7
Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
ЛАЧ О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського., 2011
62011
Аналітичні підрозділи бібліотеки в системі стратегічних комунікацій
Л Чуприна
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 193-200, 2017
52017
Проблема інформаційних шумів при використанні оперативної інтернет-інформації для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів
Л Чуприна
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 269-279, 2009
52009
Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх ін
ОС Онищенко, ВМ Горовий, ВІ Попик, ЮМ Половинчак, ЛА Чуприна, ...
Київ: Нац. б-ка України ім. ВІ Вернадського, 64, 2011
42011
Специфіка використання оперативної інтернет-інформації в аналітичній діяльності бібліотек
Л Чуприна
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 309-319, 2014
32014
Специфіка використання оперативної інтернет-інформації в аналітичній діяльності бібліотек
Л Чуприна
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 309–319, 2014
32014
Роль бібліотек у підвищенні соціальної значущості інформаційних обмінів у соціальних медіа
Л Чуприна
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І . Вернадського, 2018
22018
Современные тенденции в формировании и развитии информационного пространства Украины
ЛА Чупрына
Українсько-македонський науковий збірник, 247 – 262, 2011
22011
Оперативна інформація: до питання про визначення поняття
Л Чуприна
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 127-134, 2010
22010
Інформаційна аналітика в контексті запитів сучасних замовників
Л Чуприна
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 187–193, 2007
22007
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) : [монографія]
ЛАЧ В. М. Горовий, В. В. Струнгар, К. В. Лобузіна
2019
Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів : моногр.
ЮП В. Горовий (кер. проекту), Л. Чуприна, М. Закіров
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20