Павел Каркач, Pavel Karkach
Павел Каркач, Pavel Karkach
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Прокурорський нагляд в Україні
МЙ Курочка, ПМ Каркач
Луганськ РВВ ЛАВС, 2004
692004
Організація роботи прокуратури міста, району: Метод. посіб. з орг. роботи в міських, районних прокуратурах
ПМ Каркач
Видавництво «Право», 2008
602008
Державне обвинувачення в суді за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч. посіб.
ПМ Каркач
Х.: Право 179, 2013
352013
Організація роботи районної, міської прокуратури: наук.-практ. посіб.
ПМ Каркач
Х.: Право 3013, 74, 2013
302013
Координаційна функція прокуратури України: навчально-методичний посібник
ПМ Каркач, ВЛ Синчук
Х.: Право, 9, 2005
272005
Державне обвинувачення в суді: конституційна функція прокуратури:[навч.-метод. посіб.]
ПМ Каркач
Х.: Право, 2007
202007
Деякі питання суті державного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ПМ Каркач, Я Ковальова
152012
Законність в оперативно-розшуковій діяльності та прокурорський нагляд за її дотриманням
МЙ Курочка
К.: НАВСУ, 2000
152000
Питання організації роботи та управління в органах прокуратури
Л Давиденко, П Каркач
Вісник прокуратури, 12-15, 2002
132002
Проблемні аспекти участі потерпілого у кримінальному процесі при відмові прокурора від державного обвинувачення
П Каркач, А Лапкін
Вісник академії прокуратури України, 84-88, 2007
112007
Функції прокуратури України: навч. посіб
ПМ Каркач
Харків: Право, 2015
92015
Координація діяльності правоохоронних органів держав–членів Європейського Союзу
П Каркач
Історико-правовий часопис, 127-134, 2013
92013
Прокурор у судовому провадженні (процесуальні та криміналістичні аспекти): навч. посіб
ПМ Каркач
Х.: Право, 2014
82014
Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб
ПМ Каркач, АВ Лапкін
Харків: Право, 2011
82011
Організація роботи прокуратури міста (району) по виконанню функцій, визначених Конституцією України: навч. посіб.
ПМ Каркач
Х.: Лєгас, 2004
82004
Конституційні функції прокуратури в діяльності суду: Навч. Посібник/Луганська академія внутрішніх справ ім. 10-річчя незалежності України
ПМ Каркач, МЙ Курочка
Луганськ: РВВЛАВС, 2004
82004
Органи прокуратури України:[навчально-методичний посібник]
ПМ Каркач, СМ Іванов
Харків: СПД ФО Вапнярчук НМ, 2007
72007
Прокурор у підготовчому судовому провадженні: навч. посіб
ПМ Каркач
Харків: Право, 2015
62015
Контроль за додержанням законності в ході дізнання та досудового слідства
ПМ Каркач, МЙ Курочка, СМ Іванов
РВВ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2007
52007
Прокурорський нагляд в Україні:[підручник]
ПМ Каркач, МЙ Курочка
Х.: Одисей, 2005
52005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20