Подписаться
Владимир Касьяненко
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономика информации и информационные системы предприятия
ЛГ Мельник, СН Ильяшенко, ВА Касьяненко
Университетская книга, 2004
1522004
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1292012
Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій: Навч. посібник
ВО Касьяненко, ЛВ Старченко
Суми: ВТД «університетська книга, 2006
912006
Зарубіжний досвід управління інноваційним потенціалом економіки та можливості його використання в Україні
ВО Касьяненко
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
762011
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
382010
Розвиток науково-методичних підходів до розуміння потенціалу як економічної категорії
ВО Касьяненко, ВА Касьяненко
Видавництво ХНЕУ, 2012
132012
Формалізація стратегічних загроз та можливостей ефективного розвитку інноваційного потенціалу економіки України
ВО Касьяненко
Сумський державний університет, 2015
12*2015
Дослідження сутності інноваційного потенціалу економіки
ВО Касьяненко
Демократичне врядування, 2011
112011
Моделювання та прогнозування економiчних процесiв: навч. посiб
ВО Касьяненко, ЛВ Старченко
102006
Інноваційний потенціал економіки України: теорія та практика формування, оцінювання і використання
ВО Касьяненко
Вид-во СумДУ, 2013
82013
Розвиток мобільного маркетингу в Україні
ВП Мазуренко, НО Матвієнко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 24-29, 2011
82011
Інноваційний потенціал: взаємозв’язок з науковим та науковотехнічним потенціалом [Електронний ресурс]
ВО Косьяненко
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».–2012 р.–№, 2012
72012
Індикатори фінансової безпеки держави в умовах світової глобалізації
ВО Касьяненко, НА Антонюк, АМ Миронова, ОВ Люльов
Сумський державний університет, 2019
62019
Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково-методичний підхід і практичні розрахунки
ТА Васильева, ВО Касьяненко
Актуальні проблеми економіки, 50-59, 2013
62013
Экологический маркетинг: Практикум
ОВ Прокопенко, ЮИ Осик
Караганда: Изд-во КарГУ, 2016
42016
Розвиток інформаційних систем управління екологічними процесами
ВО Касьяненко, ВО Руденко
Видавництво СумДУ, 2009
42009
Державна підтримка інноваційного розвитку у стратегічних секторах національної економіки
ТА Васильєва, ВО Касьяненко, ЛС Захаркіна
Причорноморські економічні студії, 23-29, 2019
32019
Економічні основи інформатизації інноваційно-цільової стратегії України
ВО Касьяненко, АВ Євдокимов, МІ Супруненко
Видавництво СумДУ, 2006
32006
Совершенствование инструментария экономического обоснования направлений развития энергетического комплекса Украины с учетом экологических факторов
ВА Касьяненко
31997
Методологічні засади управління розвитком інноваційного потенціалу економіки України: дис.… доктора економ. наук: 08.00. 03
ВО Касьяненко
Суми, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20