Валерія Робертівна Міляєва
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
192014
Формування фахової компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації: монографія
ВР Міляєва
К.: РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2011
152011
Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій справі
ВР Міляєва, ЮВ Бреус
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 208-215, 2012
142012
Психологічні аспекти професійної компетентності державних службовців та їх використання в процесі підвищення фахової кваліфікації
В Міляєва
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія, 234-246, 2009
102009
Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»
ВР Міляєва, НК Лебідь, ЮВ Бреус
Проблеми сучасної психології 20, 2013
92013
Концепція педагогічної технології
СО Сисоєва
Педагогічний процес: теорія і практика, 105-113, 2002
72002
Взаємодія сім’ї і школи як психолого-педагогічна проблема
В Міляєва
Соціальна психологія 6, 141-146, 2006
62006
Педагогіка та психологія вищої школи: тексти лекцій
В Городиська, М Пантюк, В Міляєва
Дрогобич: ДДПУ, 2014
52014
Використання психологічних тренінгів для вдосконалення фахової підготовки державних службовців
ВР Міляєва, ЮМ Бісик
Практична психологія та соціальна робота, 74-79, 2010
52010
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЮВБ ВР Міляєва, НК Лебідь
Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова 18 (23), 53-61, 2013
4*2013
Компетентнісно зорієнтований підхід в освіті як основа розвитку суб’єктності особистості та професійного самовизначення майбутнього державного службовця
ВР Міляєва
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
32011
Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців в інтегрованому освітньому середовищі
ВР Міляєва
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 425-435, 2010
22010
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
22002
Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу
ВР Міляєва
Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів: моногр …, 0
2
Підходи до визначення поняття професійної компетентності на засадах лідерства в сучасній психологічній теорії
В Міляєва
International Scientific Journal of Universities and Leadership, 2017
12017
Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти
В Міляєва, Н Лебідь
Університети і лідерство, 2016
12016
Запобігання конфліктній поведінці в процесі формування компетентності саморозвитку у студента вищої школи
ВЄ Виноградова, ВР Міляєва
Наукові студії із соціальної та політичної психології, 18-25, 2011
12011
Психолого-педагогічний зміст навчання та підвищення кваліфікації державних службовців
ВР Міляєва
Збірник наукових праць Інституту психології імені ГС Костюка АПН України …, 2011
12011
Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні
В Міляєва, Ю Бреус
Університети і лідерство, 2016
2016
Козак Людмила Василівна—старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії осві-тології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук …
ОМ Кузьменко, ОВ Мартинчук, ВР Міляєва, НВ Морзе, ЛБ Паламарчук, ...
ББК 74.0 П 24, 120, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20